header Facebook Sayfamız

Ürünler

JavaServer Pages


JavaServer Pages


Açıklama

KİTAP ADI
JAVASERVER PAGES     

YAZAR ADI
Mimar ASLAN

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR
ISBN: 978-605-5936-56-3
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 608
Baskı yılı: Ağustos 2011


Online Satın Almak İçin Tıklayınız

 

 İÇİNDEKİLER

Önsöz  15

Bölüm 1: JSP ve Nedir, Ne Değildir 17

JavaServer Pages (JSP) Nedir Ne Değildir? 17

Neden JSP Kullanmalıyım? 17

Java’yı Bu Kadar Önemli Kılan Sebepler Nelerdir?  17

Java İmparatorluğunun Web Kanadı Denince Akla İlk Neler Gelmelidir? 17

JSP’nin Geliştirilmesinde Hangi Kurumlar Rol Aldılar? 18

Web Server (Sunucu) Nedir? 18

Application Server (Uygulama Sunucusu) Nedir? 18

JSP ve Servlet İlişkisi Nedir? 18

JSP, Servlet’in Devamıdır Diyebilir miyiz? 19

JSP ve Diğerleri! 19

JSP ile ASP Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 20

JSP ile ASP.NET Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 21

JSP ile PHP Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 21

JSP ile Servlets Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir?  22

 

Bölüm 2: JSP ve JDK - NetBeans IDE 23

Java Development Kit (JDK) İndirmek ve Kurmak 23

NetBeans IDE İndirmek Kurmak 27

İlk JSP Projemizi Oluşturalım 33

     Spring Web MVC (Webte İlkbahar Görünüm Kontrolü) 35

     JavaServer Faces (Java Sunucu Yüzleri) 36

     Struts (Kullanılmış Bir Şeyden Kalan Parça) 36

     Hibernate (Kış Uykusu) 36

 

Bölüm 3: JSP ve Temel Tagları 43

Declaration Tag         Bildiri Tagı      43

Expression Tag           İfade Tagı       43

Directive Tag             Emir Tagı          44

     Page Directive (Sayfa emir Tagı) 44

          language 44

          extends 45

          import 45

          session 45

          buffer 46

          autoFlush 46

          isThreadSafe 46

          info 46

          errorPage 46

          isErrorPage 47

          contentType 47

          Mime Types Nedir?  47

     Include Directive  (Ekleme dâhil Etme Emir Tagı)  47

     Tag Library Directive  (Tag Kütüphanesi emir Tagı) 48

Scriptlet Tag   Kodlama Tagı 48

Action Tag      Olay Tagı, 48

Öğrendiğimiz Tagları JSP Sayfamızda Nasıl Kullanacağız? 49

UTF-8 nedir? 52

 

Bölüm 4: JSP de Değişkenler-Veri Tipleri-Operatörler ve Karar Kontrol Yapıları 57

Kısım 1 - JAVA'nın Genel Yapısı 57

Altın Kural 1 - Encapsulation (Saramalama) 58

Altın Kural 2 - Inheritance (Kalıtım-Miras) 58

Altın Kural 3 - Polymorphism (Çok Biçimlilik) 58

Kısım 2-Veri Tipleri, Değişkenler ve Diziler 58

Diziler Nedir Derseniz? 59

Basit de Olsa Bir Atama Örnek Kod Bölümü Yazar mısınız? 60

Kısım 3-Operatörler 60

Kısım 4-Kontrol İfadeleri 61

İf 61

if – else 61

if – else if – else 61

Switch 62

while döngüsü 62

do- while döngüsü 62

for döngüsü 62

for-each 62

Veri Tipleri Örneği 63

Kontrol İfadeleri Örneği 67

 

Bölüm 5: JSP ve Implicit Objects (Örtük Nesneler) 73

out(çıkış) 74

request(istek) 75

response(yanıt) 82

session(oturum) 86

exception(istisna) 91

 

Bölüm 6: JSP ve HTML Form Kontrolleri 95

Text Box 95

Submit Buton 95

Reset Buton 95

Normal Buton 95

Checkbox 95

Radio Buton 95

Select List 95

File Select 96

Hidden Fields 96

Password Fields 96

Form kontrollerini JSP Sayfalarında Nasıl Kullanacağız? 96

  

Bölüm 7: JSP ve Javascript 101

Javascript Nedir? 101

Javascript Kullanmadan JSP Sayfalarında Kontrol Örneği 110

 

Bölüm 8: JSP ve Javabeans 121

Javabeans nedir? 121

Javabeanlerin Kimlere, Nelere Ne Gibi Faydası Var? 121

Her Nesne Javabeans olabilir mi? Javabeans Olma Şartları Nelerdir? 121

Javabeans Kullanımı Örnek 1            123

Javabeans Kullanımı Örnek 2                        136

Javabeans Kullanımı Örnek 3                        147

Javabeans Kullanımı Örnek 4                        158

 

 

Bölüm 9: JSP ve Tag Files (Etiket Dosyaları) 191

Tag Files nedir? 191

Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek  1 192

Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek  2 196

Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek  3 204

Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek  4 210

 

Bölüm 10: JSP ve CustomTag Library (CTL) 223

JSP Etiketleri Nedir? 223

HTML Etiketlerinden Yararlanılarak Neler yapabiliriz? 223

JSP Etiketleri HTML’ye ve XML’ye amaç Yönüyle de benzer mi? 223

JSP Etiketlerinin Söz Diziminin HTML ve XML ile Arasındaki Yakınlık Derecesi Nedir? 224

HTML ve XML Etiketleri gibi, JSP Etiketlerinin de Nitelikleri Olabilir mi? 224

Madem HTML ve XML Etiketleri Var O Zaman Neden JSP Etiketlerini Kullanalım ki? 224

JSP Etiketlerini Yazmak ve Hazırlamak Zor mu? 224

Tag Library Descriptor ( .TLD ) (Tag Kütüphane Tanımlayıcısı) Ne İşe Yarıyor? 225

Javada Serialization (Serileştirme) Nedir? 231

Tag Library Descriptor (TLD) Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Şeyler Nelerdir? 236

Tag Handler Nedir? 240

Simple Tag Handlers (Basit Etiket İşleyicileri)  Ne İşe Yarar? 241

Classic Tag Handlers (Klasik Etiket İşleyicileri)  Ne İşe Yarar? 241

Bir Tag Handler Neler Yapabilir? 241

Başlıca Tag Handler Metotları Nelerdir? 241

Bir Java Sınıfı BodyTag Arayüzünü veya  IterationTag ‘ı Extends Edilirse Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 242

Bir Tag Handler Tekrarlamalı Olarak Body Kısmını Değerlendirmesi Gerekiyorsa Ne Yapmalıdır? 242

Bir Java Sınıfı BodyTag Arayüzü İmplement Edildiğinde Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 242

Bir Java Sınıfı TagSupport Sınıfını Extend Ettiğinde Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 243

BodyContent Nesnesinin İçerdiği Metotların Görevleri Nelerdir? 244

 

 

Bölüm 11: JSP ve Tag Library Descriptor (TLD) 253

JSP’de Rezerve Edilmiş Ön Ekler Nelerdir? 255

Projelerde Taglib Kullanırken Unutulmaması Gereken En Önemli Noktalar Nelerdir? 256

Taglib Dosyaları İçin Genel Olarak Neler Diyebiliriz? 256

SKIP_BODY Ne Demektir? 256

EVAL_BODY_INCLUDE Ne Demektir? 257

Java Sınıfı, TLD ve JSP Arasındaki Bağlantı Nasıl Kurulur? 257

Tag Handler(Etiket İşleyicisi) Nedir? 257

Tagı Ne İşe Yarar? 268

Tagı Ne İşe Yarar? 280

Tagı Ne İşe Yarar? 281

 

 

Bölüm 12: JSP ve Standard Tag Library (JSTL) – MYSQL   283

JAR Nedir? 283

JSTL 1.1 Kütüphanesinde Hangi .jar Dosyaları Var? 283

JAR Dosyalarına Nasıl Ulaşabiliriz? 283

JSTL Nedir? 284

JSTL Etiketlerinin Kaç Türü Vardır? 284

JSTL Core Tags  284

JSTL Format Tags 285

JSTL Function Tags 286

JSTL SQL Tags  286

JSTL XML Tags 286

Xpath Nedir? 287

XSLT Nedir? 287

W3C Standardı Nedir? 287

JSTL Kullanmanın Avantajları Nedir? 288

JSTL’nin Eksiklikleri Nelerdir? 289

JSTL Core Tags Örnekleri 289

JSTL c:out Kullanımı 289

JSTL c:set - c:remove ve c:out Kullanımı 296

JSTL c:if Kullanımı 299

JSTL c:url - c:param Kullanımı 302

JSTL c:forEach - c:forTokens Kullanımı 307

JSTL c:choose - c:when - c:otherwise Kullanımı 309

JSTL c:import Kullanımı ı 311

JSTL c:redirect Kullanımı  314

JSTL Format Tags Örnekleri 315

JSTL Format Tags Kullanımı 317

JSTL Uluslararasılaştırma ve Biçimlendirme 319

fmt:setLocale - fmt:formatDate - fmt:timeZone - fmt:formatNumber 320

fmt:parseNumber -fmt:parseDate - fmt:setTimeZone Tag 326

fmt:bundle - fmt:setBundle - fmt:message 329

fmt:bundle - fmt:setBundle - fmt:message Tag 329

fmt:requestEncoding 334

JSTL Function Tags Örnekleri 339

            JSTL Function Tags Kullanımı 340

JSTL SQL Tags 343

MySQL Kurulumu ve Kullanımı 343

MySQL Workbench Kurulumu 356

JSP Sayfalarında MySQL Kullanımı İçin Neler Yapmamız Gereklidir? 373

CSS nedir? 384

NetBeans IDE’de CSS’lerimizi Nasıl Kodlayabiliriz? 385

Bu bağlantı Havuzu Ne İşe Yarar? 390

JSTL XML Tags 409

XML Nedir? 409

W3C (World Wide Web Consortium) Nedir? 410

XML İle Veri Taşıyabilir miyiz? 410

XML ile HTML’nin En Temel Farkı Nedir? 410

Dünyada Kurum ve Kuruluşlar XML’den Nasıl Yararlanıyorlar? 410

Ana Hatlarıyla XML’i Biraz Daha Açar mısınız? 411

Markup Dili Ne Demek? 411

WML Nedir? 411

WAP Nedir? 411

XML’ in Web Dünyası ile Bağlantısını Biraz Daha Açar mısınız? 411

Bir XML Belgesi Nasıl Oluşturulur? 412

Document Type Definition (Veri Tanımlama Dosyası) DTD nedir? 412

Bir XML Belgesinin Yapısı Nasıldır? 412

JSTL XML Tags Örnekleri413

x:forEach - x:if - x:out 413

x:forEach - x:choose -  x:when - x:out - x:otherwise 426

 

Bölüm 13: JSP ve Applet 433

Applet Nedir? 433

JVM nedir?433

Java Appletleri Web Sayfalarında Nasıl Çalıştırılır? 433

Applet Nasıl Bir Teknoloji ki Böylesine Çok Ses Getirdi? 433

Applet Nasıl Çağırılır? 434

Applet Neden Kullanıcı Tarafında Çalışıyor? 434

Apletleri Kullanmak Güvenli midir? 434

Applet Örnekleri 435

Hazır Appletlerin Kullanımı 447

Göl Appleti 445

Yağmur Şimşek Appleti 449

Akan Yazılar Appleti 449

Işıklı Yazı Appleti 450

.jar nedir? 458

Text Effects (Metin Çümbüşleri) 459

Navigation (Yönelticiler) 462

Audio Effects (Ses Cümbüşleri) 465

Utilities (Yardımcı Uygulmalar) 467

Visual Effects (Görsel Cümbüşler) 468

Oluşturduğumuz Appletlerin Kullanılması 484

Java Classı Applet –JApplet Arasındaki Bağlantı Nedir? 485

AWT Nedir? 485

Swing Nedir? 485

 

Bölüm 14: JSP ve Servlet 493

Servlet Nedir? 493

Servlet’leri Yazmak Zorsa Web Projelerimizde Servlet’lerden Nasıl Yararlanacağız? 493

MVC nedir? 494

Model 494

View 495

Controller 495

CGI Nedir? 495

JVM Nedir? 496

Servlet Kullanımı Örneği 496

 

Bölüm 15: JSP ve MSSQL Server 507

1.KISIM: MSSQL SERVER İndirilmesi ve Kurulumu 508

2.KISIM: MSSQL SERVER ile SQL Sorgulama Dilinin Kullanımı 516

SQL Dili 517

SQL nedir? 518

Primary Key (Birincil Anahtar) nedir? 519

3.KISIM: ODBC Ayarları 531

4.KISIM: MSSSQL Kullanıcı Ayarları 537

5.KISIM: SQL Server Configuration 541

6.KISIM: MSSQL Server için JDBC Driver indirmek 546

7.KISIM: JSP ile MSSQL Server Uygulamaları 550

SQL Server Driver ile Microsoft SQL Server Bağlantısı 550

jTDS JDBC Driver ile Microsoft SQL Server Bağlantısı 563

 

Bölüm 16: JSP ve ORACLE 569

ORACLE 10g Express Edition Sürümünde Bulunan Kısıtlamalar Nedir? 569

ORACLE 10g Express Edition Sürümünü Projelerimizde Ne Amaçla Kullanacağız? 569

ORACLE ve SQL Arasında Nasıl Bir İlişki Var? 570

PL/SQL’i Biraz Daha Açar mısınız?  570

1.KISIM: ORACLE Veritabanını İndirilmesi ve Kurulumu 570

2.KISIM: ORACLE Veritabanı Kullanımı 574

3.KISIM: ORACLE ve Yardımcı programlar 579

1-ORACLE SQL Developer 579

2-PL/SQL Developer 580

3-Toad for ORACLE 580

Primary Key (Birincil Anahtar) nedir? 587

4.KISIM: ORACLE JDBC Driver indirilmesi 590

JDBC Driver Nedir?  590

5.KISIM: JSP ile ORACLE Veritabanı Bağlantısı  593

 

SONSÖZ 605

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 196614
Aktif: 3
Bugün: 180
Dün: 464

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm