Ürünler

Avrupa Birliği Rehberi


Avrupa Birliği Rehberi


Açıklama

KİTAP ADI

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

YAZAR ADI
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR
ISBN: 9786055936044
Ebat: 14x21

Sayfa Sayısı: 324
Baskı Yılı: Mart 2015

Online Satın Almak İçin Tıklayınız

 

KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Dünyada ulusüstü örgütlenmenin biricik örneği olan Avrupa Birliği’nin ne olduğu ve ne olmadığı konusunda onlarca yüzlerce tanım yapılmaktadır. Bu tanımlar çoğu kez bütünleşme hareketini bir bütün olarak doğru anlama ve algılamaktan uzak, sığ, ideolojik veya bütünleşme hareketinin salt bir boyutunu öne çıkaran nitelikleri nedeniyle eksik kalabilmektedir. Kimilerine göre Avrupa Birliği kimilerine göre ulus-devlet modelinin aşılmasını simgeleyen örgütlenme biçimidir. Avrupa Birliğinin kurulmasıyla birey öne çıkmış; barış, demokrasi, sosyal haklar gibi iyi olan ne varsa hepsi Avrupa Birliği bünyesinde toplanmıştır.  Kimilerine göre ise Avrupa Birliği vahşi kapitalizmin devletler ve halklar üzerinde hükümranlık tesis ettiği bir yapılanmadır. 19. yüzyıldaki sömürgeciliğin evrim geçirmiş, soft modelidir. Daha başkaları tarafından Avrupa Birliğinin farklı şekillerde tanımlandığını görmek mümkündür;  Hıristiyan Devletler Birliği veya Roma İmparatorluğu projesi olarak nitelendirebilmektedir. Bu örneklerin açıkça ortaya koyduğu gibi Avrupa Birliği hakkında kavrama ve algılamaya bağlı olarak onlarca yüzlerce tanım yapılabilmektedir. Oysa Avrupa Birliği, teknik niteliği itibariyle, tüm bunlardan farklı kendine özgü nitelikleri olan bir bütünleşme hareketidir.
 
 
Avrupa Birliği Rehberi Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları

    Avrupa Birliği Nasıl Kuruldu
    Maastricht Antlaşması Öncesi ve Sonrası Avrupa Bütünleşmesi
    Avrupa Birliğinin Örgüt Yapısı
    Avrupa Birliğinin Ortak Politikaları
    Avrupa Birliği Hukuk Düzeni
    Türkiye AB İlişkileri

İ Ç İ N D E K İ L E R

 Önsöz (Prof.Dr. Hasret ÇOMAK)

GİRİŞ
Bölgesel İşbirliğinin Nedenleri
Avrupa Bütünleşmesinin Teorik Boyutu
Federalizm-Konfederaliz Tartışmaları
Sui Generis Bütünleşme Modeli
 

BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ NASIL KURULDU?
Avrupada Bütünleşme Düşüncesinin Temelleri
İkinci Dünya Savaşı Sonunda Avrupa’nın Durumu
Avrupa Bütünleşmesinin İlk Adımı: AKÇT
Başarısız Bir Girişim: Avrupa Savunma Topluluğu
AET ve EURATOM’un Kurulması

İKİNCİ BÖLÜM

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI ÖNCESİ AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ
Ekonomik Bütünleşme Modelleri
Gümrük Birliğinin Kurulması
Fransa –Almanya Ekseni
Tek Pazarın Kurulması
Birinci Genişleme
Akdeniz Genişlemesi
Ortak Pazar ve Avrupa Para Sistemi
Avrupa Siyasi İşbirliği
AT Dış Politikası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Ekonomik ve Parasal Birlik
Dördüncü Genişleme
Amsterdam Antlaşması
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
Nice Antlaşması
Beşinci Genişleme
Avrupa Anayasası
Müzakerelerin Devam Ettiği Ülkeler: Hırvatistan ve Türkiye
Altıncı Genişleme: Bulgaristan ve Romanya
Lizbon Antlaşması
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖRGÜT YAPISI
Bakanlar Konseyi
Komisyon.
Avrupa Parlamentosu
Adalet Divanı Sayıştay
Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Konseyi (Avrupa Zirvesi)

BEŞİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİNİN ORTAK POLİTİKALARI
Avrupa Para Sistemi ve Para Politikası
Rekabet Politikası
Ortak Tarım Politikası
Ortak Ticaret Politikası
Ulaştırma Politikası
Sanayi Politikası
Vergi Politikası
Bölgesel Politika
Sosyal Politika
Çevre Politikası
Tüketici Politikası
Kültür Politikası
Ortak Balıkçılık Politikası
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Adalet ve İçişleri Politikası
Bilim ve Araştırma Politikası

ALTINCI BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ

Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları
Antlaşmalar
İkincil Hukuk
Uluslararası Antlaşmalar ve Sözleşmeler
Sui Generis Kaynaklar
Tamamlayıcı Hukuk Kaynakları
Hukukun Genel İlkeleri
Avrupa Birliği Hukukunun Karakteristik Özellikleri
Supranasyonal Hukuk Düzeni
Egemen Yetkilerin Kısmen Devri
Doğrudan Uygulanma ve Etki Doğurma
AB Hukukunun Önceliği

YEDİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Ankara Anlaşması Ve Katma Protokolü
Gümrük Birliğinin Kurulması
Helsinki Zirvesi: Türkiye’nin Aday İlan Edilmesi
Uyum Yasaları
Brüksel Zirvesi: Müzakerelere Başlama Kararı
Tam Üyelik Müzakerelerinin Başlaması
Müzakere Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
Müzakere Sürecinin Teknik Boyutları
Adaylık Statüsü
Müzakereler ve Katılım

SEKİZİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİ?ĞİNDE GELECEK TARTIŞMALARI VE TÜRKİYE
Batı Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Seyri
Avrupa Birliğinde Gelecek Senaryoları
Avrupa Birliği Ailesinde Türkiye’nin Yeri
Türkiye’nin Avrupa Birliği Organlarında Temsili
Türkiye’nin AB Ailesindeki Statüsü
Türkiye’li Avrupa’nın Gücü
Türkiye’li Avrupa’nın Ekonomik Gücü
Türkiye’li Avrupa’nın Siyasi Gücü
Türkiye’li Avrupa’nın Uluslararası Barış ve Güvenliği Katkısı

EKLER:

EK-I 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KİM KİMDİR? (2008 YILI İTİBARİYLE)
Adaneur, Konrad (1876-1967)
Almuına, Joaquin (1948--)
Andreotti, Giulio (1919--)
Balkanande, Jan Pieter (1956--)
Barroso, Jose Manuel (1956--)
Barrot, Jacques (1937--)
Berlusconi, Silvio (1936--)
Bevın, Ernest (1881-1951)
Blair, Antony (1953--)
Brant, Willy (1913-1992)
Broek, Hans Van Den (1936--)
Boel, Mariann Fischer (1943--)
Borg, Joe (1952--)
Callaghan, Lord James (1912--)
Carrıghton, Lord (Peter)  (1919--)
Chırac, Jacques (1932--)
Churchıll, Sır Wınston (1974-1965)
Cockfıeld, Lord (Arthur)  (1946--)
Cook, Robın (1946--)
Colombo, Emilio (1920--)
Davignon, Vinston Etienne (1932--)
De Gasperi, Alcide (1881-1954)
Delors, Jacques (1925--)
Diamandouros, Nikiforus P. (1942--)
Dımas, Stavros (1941--)
Duisenberg, Willem (1935--)
Eden, Antony (1897-1977)
Ferrero-Waldner,  Benıta (1948--)
Fıgel, Jan (1960--)
Fishler, Franz (1946--)
Frattını, Franco (1957--)
Genscher, Hans Dietrich (1927--)
Giscard D’estaing, Valery (1926--)
Grybauskaite, Dalıa (1956--)
Hallstein, Walter (1901-1982)
Hubner, Danute (1948--)
Kallas, Siim (1948--)
Kohl, Helmuth (1930--)
Kovacs, Laszlo (1939 --)
Kuneva, Meglana (1957)
Kroes, Neelie (1941 --)
Luns, Joseph (1911--)
Major, John (1943--)
Malfatti, Franco (1927--)
Mandelson, Peter (1953--)
Mansholt, Sicco (1908-1925)
Marjolin, Robert (1911-1986)
Mccreevy, Charlıe (1949--)
Merkel, Angela, (1954--)
Mıchel, Louis (1947--)
Mitterand, François (1916-1996)
Monnet, Jean ( 1888-1979)
Noel, Emile (1922--)
Orban, Leonard, (1961--)
Papendreou, Andreas (1919-1995)
Pıebalgs, Andris (1958--)
Pompodiou, George (1911-1974)
Potocnıc, Janes (1958---)
Pöttering, Hans--- Gert (1945--)
Prodi, Romano (1939--)
Rasmussen, Anders Fogh (1953--)
Reding, Viviane (1951--)
Rehn, Ollı (1962--)
Rey, Jean (1902-1983)
Santer, Jacques (1937--)
Sarkozy, Nicholas (1955 --)
Schmidt, Helmuth (1918--)
Schröder, Gerhard (1944--)
Schuman, Robert (1886-1963)
Spaak, Paul Henry (1889-1972)
Spinelli, Altiero (1907-1986)
Spıdla, Vladımır (1951--)
Solana, Javier (1942--)
Tindemans, Leo (1942--)
Thatcher, Margaret (1925--)
Thora, Gaston (1928--)
Verheugen, Gunter (1944--)
Vassiliou, Androula (1944--)
Wallström, Margot (1954--)
Wıllıamson, Davıd (1934--)
Wörner, Malfred (1934-1994)

EK-II
Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Çerçeve Belgesi

EK-III
Avrupa Birliği Profili (27 Ülkenin Temel Göstergeleri)

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324968
Aktif: 3
Bugün: 149
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm