Ürünler

Sosyal Politika


Sosyal Politika


Açıklama

KİTAP ADI 
Sosyal Politika
Teori, Politika ve Uygulamalar


YAZAR ADI
Erdal Tanas Karagöl 
Abdülkadir Develi


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786057858207
Ebat: 16x23,5
Sayfa sayısı: 269
Baskı yılı: Aralık 2019

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

   Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun artması sosyal ve ekonomik açıdan derinleşen bir sorun haline gelmiştir. Sosyal
politika kapsamında, toplumun bütününe yönelik olarak sosyal koruma sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik uygulamaları hemen hemen her ülkede karşımıza çıkmaktadır.

   Sosyal politikanın söz konusu sorunlara yönelik bir çözüm arayışı, gündelik hayatın her alanında yer almaktadır. Başta sosyal yardımlar olmak üzere eğitim, sağlık, istihdam ve barınmaya yönelik olarak uygulanan tüm sosyal politikalar, bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Sosyal politikalar aracılığıyla tesis edilen daha adil bir gelir dağılımı, değişen koşullara bireylerin ve toplumların daha hızlı ayak uydurmasını sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir.

   Sosyal politikanın güncel konjonktürdeki önemine binaen Sosyal Politika isimli bu eser, farklı dallarda uzmanlaşmış birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanmış
tır. Çalışma kapsamındaki bölümlerin olabildiğince güncel olmasına ve sadeliğine özen gösterilerek, akademik bir dille ele alınmaya çalışılmıştır.

   Sosyal politika konu başlıklarından birçoğunu kapsamı içine alan ve literatürdeki büyük bir eksikliği kapatan ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan bu eserde, temel sosyal politika konularına ve sorunlarına betimsel ve eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.

   Bu kitap, sosyal politika alanının multidisipliner bir bilim dalı olması sebebiyle; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, sosyoloji ve sosyal hizmet gibi birçok alanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve sosyal politika uygulayıcılarının yararlanabileceği temel bir kaynak haline gelmiş ve siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

 

İÇİNDEKİLER

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ: TARİHSEL VE ELEŞTİREL BİR ÇERÇEVE
Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

REFAH DEVLETİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
Dr. Sema BÖLÜKBAŞ

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı GÜNDÜZ

GELİR DAĞILIMI VE SOSYAL YARDIMLAR
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Esat İPEK

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAR VE HEDEFLEME MEKANİZMALARI
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Didem KOCA

SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

SOSYAL POLİTİKA VE KADIN
Doç. Dr. Hatice ALTUNOK

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU

KENTLEŞME VE SOSYAL POLİTİKA
Doç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Emirhan EMİROĞLU

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA
Doç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Esma Seda KAVALALI

GÜNCEL BİR SOSYAL POLİTİKA PROBLEMİ: ENDÜSTRİ 4.0 VE İŞGÜCÜ BECERİ İHTİYAÇLARINDA DÖNÜŞÜMLER
Dr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324963
Aktif: 3
Bugün: 134
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm