Ürünler

Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları


Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları


Açıklama

KİTAP ADI 
Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları

YAZAR ADI
Serdar KAR
Mehmet AYDIN
Ali CARA
Mustafa DEMİR
Mehmet YILDIZ
Ayşe YILDIZ


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786057858009
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 602
Baskı yılı: 2019

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

 

Madde 1                                                                                                                              1

Kapsam

Madde 2                                                                                                                              1

İstisnalar

Madde 3                                                                                                                              4

Tanımlar

Madde 4                                                                                                                              17

Temel ilkeler

Madde 5                                                                                                                              23

İhale Komisyonu

Madde 6                                                                                                                              50

İhale işlem dosyası

Madde 7                                                                                                                              50

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Eşik değerler

Madde 8                                                                                                                              50

Yaklaşık maliyet

Madde 9                                                                                                                              50

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 10                                                                                                                            53

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 11                                                                                                                            124

Şartnameler

Madde 12                                                                                                                            140

İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

Madde 13                                                                                                                            140

Ortak girişimler

Madde 14                                                                                                                            142

Alt yükleniciler

Madde 15                                                                                                                            144

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi1

Madde 16                                                                                                                            148

Yasak fiil veya davranışlar

Madde 17                                                                                                                            151

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 18                                                                                                                            189

Açık ihale usulü

Madde 19                                                                                                                            193

Belli istekliler arasında ihale usulü

Madde 20                                                                                                                            193

Pazarlık usulü

Madde 21                                                                                                                            193

Doğrudan temin

Madde 22                                                                                                                            200

Tasarım yarışmaları

Madde 23                                                                                                                            202

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

 

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

Madde 24                                                                                                                            202

Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

Madde 25                                                                                                                            202

İlânın uygun olmaması

Madde 26                                                                                                                            203

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede
yer alması zorunluhususlar

Madde 27                                                                                                                            203

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

Madde 28                                                                                                                            204

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 29                                                                                                                            207

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 30                                                                                                                            207

Başvuru belgelerinin sunulması

Madde 31                                                                                                                            213

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 32                                                                                                                            213

Geçici teminat

Madde 33                                                                                                                            214

Teminat olarak kabul edilecek değerler

Madde 34                                                                                                                            218

Teminat mektupları

Madde 35                                                                                                                            221

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması

Madde 36                                                                                                                            221

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 37                                                                                                                            221

Aşırı düşük teklifler

Madde 38                                                                                                                            228

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 39                                                                                                                            249

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

Madde 40                                                                                                                            255

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

Madde 41                                                                                                                            260

Sözleşmeye davet

Madde 42                                                                                                                            260

Kesin teminat

Madde 43                                                                                                                            263

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

Madde 44                                                                                                                            263

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

Madde 45                                                                                                                            263

İhalenin sözleşmeye bağlanması

Madde 46                                                                                                                            263

Sonuç bildirimi

Madde 47                                                                                                                            264

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Danışmanlık hizmetleri

Madde 48                                                                                                                            264

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

Madde 49                                                                                                                            264

 

İhaleye davet

Madde 50                                                                                                                            264

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

Madde 51                                                                                                                            265

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

Madde 52                                                                                                                            265

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve
Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Madde 53                                                                                                                            269

İKİNCİ BÖLÜM

İhalelere Yönelik Başvurular ve
İnceleme İhalelere yönelik başvurular

Madde 54                                                                                                                            278

İdareye şikayet başvurusu

Madde 55                                                                                                                            312

Kuruma itirazenşikayet başvurusu

Madde 56                                                                                                                            322

Yargısal inceleme

Madde 57                                                                                                                            331

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 58                                                                                                                            343

İsteklilerin ceza sorumluluğu

Madde 59                                                                                                                            360

Görevlilerin ceza sorumluluğu

Madde 60                                                                                                                            364

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

Madde 61                                                                                                                            364

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Madde 62                                                                                                                            365

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63                                                                                                                            367

Sürelerin hesabı

Madde 64                                                                                                                            371

Bildirim ve tebligat esasları

Madde 65                                                                                                                            371

Değişiklik yapılması

Madde 66                                                                                                                            374

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi1

Madde 67                                                                                                                            374

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Uygulanmayacak hükümler

Madde 68                                                                                                                            375

Elektronik Kamu Alımları Platformu3

Ek Madde 1                                                                                                                         375

Çerçeve anlaşmalar1

Ek Madde 2                                                                                                                         375

Ek Madde 3                                                                                                                         376

Dinamik alım sistemi

Ek Madde 4                                                                                                                         377

Elektronik eksiltme

Ek Madde 5                                                                                                                         377

Finansal kiralama

Ek Madde 6                                                                                                                         378

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması

Ek Madde 7                                                                                     &nbs

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 272337
Aktif: 6
Bugün: 133
Dün: 166

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm