Ürünler

Ütopyada Edebiyat - Edebiyatta Ütopya


Ütopyada Edebiyat - Edebiyatta Ütopya


Açıklama

KİTAP ADI 
Ütopyada Edebiyat - Edebiyatta Ütopya

YAZAR ADI 
Metin Toprak
Güvenç Şar


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786052012925
Ebat: 16,5x23,5
Sayfa sayısı: 334
Baskı yılı: Ocak 2019

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER

I. Giriş
Ütopik Düşünce - Ütopya – Distopya – Metin Toprak / Güvenç Şar.......... 2

II. Antik Yunan
- Platon’un Devlet’i: Ütopya mı, Distopya mı? – Güvenç Şar.......................... 28

III. Ütopya ve Gerçeklik
- Coleridge, Romantik İdeoloji, Ütopya ve Şiir – Emre Çakar.......................... 40
- Yeni Bir Mitoloji (Din) Yaratma Arzusu: Alman İdealizmi ve
Ütopyacılık – Metin Toprak................................................................................ 61
- Gerçeklik ve Ütopya. Ernst Bloch’un Somut Ütopyası ve
Bir Somut Ütopya Örneği: Brigitta – Metin Toprak........................................ 75

IV. Klasik Ütopya: Mekansal Ütopyalar
- Rönesans Dönemi Ütopyaları – Berna Köseoğlu............................................. 96

V. Bilimsel/Teknik ve Sosyalist Ütopyalar
- 19. Yüzyıl Ütopya Edebiyatı – Seda Coşar Çelik............................................... 116

VI. Distopya
- Distopya ve Posthümanizm: Zamyatin’in Biz Adlı Romanında
Ben, Biz ve Ötesi – Özgü Şeker........................................................................... 150
- Aldous Huxley’in Sahte Ütopyası; Cesur Yeni Dünya – Sena Teber.............. 177
- George Orwell’ın Sistemi Eleştiren Çığlığı: 1984 – Gizem Kaptan................ 209

VII. Çağdaş Dis-(Ü)topyalar
- Hetero-Ütopya: Hollinghurst’ün Romanlarında Heteronormativite ve
Erkek Eşcinsel Kimlik Kurgusu – Serkan Ertin................................................ 238
- Thomas Bernhard’ın Beton Romanında Mekân ve Beden İlişkisi
Üzerine Heterotopolojik Bir Analiz – Kadir Albayrak.................................... 260
- Metalaşmış Yaşamlar: Kazuo Ishiguro’nun Beni Asla Bırakma
adlı Romanının İnsansonrası (Posthuman) Distopik Dünyasında
İnsan Klonlanması – Pelin Kümbet.................................................................... 283
- İktidar, Toplum ve Medya: Bir Distopya Olarak Açlık Oyunları –
Sercan Öztekin...................................................................................................... 305

 

Yazarlar Hakkında

Berna Köseoğlu
Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans (Ankara Üniversitesi), Yüksek Lisans
(Hacettepe Üniversitesi) ve Doktorasını (İstanbul Aydın Üniversitesi) tamamlamıştır.
Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, Lisans ve Yüksek
Lisans dersleri veren Öğretim Üyesi, aynı zamanda Bölüm Başkan Yardımcılığı ve
Dekan Yardımcılığı idari görevlerini sürdürmektedir.

Emre Çakar
2006 yılındam beri Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini Kocaeli
Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından 2005 yılında almıştır.
“Re-Reading Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman Across
Centuries” isimli yüksek lisans tezini 2010 yılında Ege Üniversitesi İngiliz Dili
Edebiyatı’nda tamamlamıştır. “Politics of Space in the English Fin de Siècle Poetry”
başlıklı doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Gizem Kaptan
2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun
olmuştur. Kocaeli Üniversitesi’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz
Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programını 2018 yılında tamamlamıştır. Ankara
Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim
dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Güvenç Şar
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. 2003
yılında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans programını tamamlamıştır.
2013 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden doktora derecesini almıştır.
Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kadir Albayrak
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümünde tamamlamıştır. Doktora derecesini da aynı alanda Atatürk Üniversitesinden
almıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğr. Gör. Dr.
olarak görev yapmaktadır.

Metin Toprak
1986-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı
bölümünde lisans öğrenimi gördü. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine 1993-
1999 yılları arasında Yeni Alman Edebiyatı, Dilbilim ve Pedagoji alanlarında
Ruhr Üniversitesi’nde (Almanya) devam etti. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesinde Profesör kadrosunda çalışmaya devam etmektedir.

Özgü Şeker
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim
Dalı’nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılından beri Kocaeli Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi (İngilizce) olarak çalışmaktadır.

Pelin Kümbet
Lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nde İngiliz dili ve Edebiyatı Bölümü’nden,
Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmaları için 2014-2015 yılları arası ABD
Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan University of California, Riverside’da bulunmuştur.
Doktora tezini Kazuo Ishiguro’nun Never Let Me Go, Indra Sinha’nın Animal’s People
ve Justina Robson’un Natural History’sinde insan sonrası bedenler üzerine yazmıştır
(Posthuman Bodies in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go, Indra Sinha’s Animal’s People,
and Justina Robson’s Natural History). Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktor öğretim görevlisi olarak
görev yapmaktadır.

Seda Coşar-Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans
eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde devam etmiştir. Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında
“Osmanlı-Türk Feminizminin Nezihe Muhittin’in Eserlerine Etkileri” başlıklı tez
ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü’nden, doktora derecesini ise
2014’te “Viktorya Dönemi Kadın Yazarlarda Duygu Karmaşası: Ellen Wood’un East
Lynne, Mary Elizabeth Braddon’un Lady Audley’s Secret ve Margaret Oliphant’ın
Hester Başlıklı Romanları” konulu tezi ile İngiliz Edebiyatı bölümünden almıştır. Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde
çalışmaktadır.

Sena Teber
2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirmiştir. 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim
Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programından mezun olmuştur. İstanbul
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
2018 yılından beri Gebze Teknik Üniversitesi’nde Okutman (İngilizce) olarak
çalışmaktadır.

Sercan Öztekin
Lisans eğitimini, Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde
tamamladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında İspanya, Universidad de Granada’da
yüksek lisans eğitimi aldı. 2014’te İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünde doktora eğitimine başladı. 2011 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Serkan Ertin
2012 yılında “Basmakalıp Erkek Eşcinsel İmgesinin İdamesi: Alan Hollinghurst’ün
Eserlerinde Erkek Eşcinsel Alt Kültürün İfşa ve Tecrit Edilmesi Üzerine Bir Çalışma”
başlıklı teziyle ODTÜ İngiliz Edebiyatı Anabilim dalından doktora derecesini almıştır.
Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır ve bölümde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde ders vermektedir.

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 265109
Aktif: 5
Bugün: 181
Dün: 380

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm