Ürünler

Türk İdare Tarihi


Türk İdare Tarihi


Açıklama

KİTAP ADI
TÜRK İDARE TARİHİ

YAZAR ADI 
OKTAY KOÇ, MAKSUT EMRE MÜLAZIMOĞLU


YAYINEVİ ADI 
UMUTTEPE YAYINLARI

DETAYLAR      
   
ISBN: 9786052012727
Ebat: 16.50x23.50
Sayfa sayısı: 220
Baskı yılı: Ağustos 2018

 

Online Satın Almak İçin Tıklayınız

 

Genel olarak Türk İdare Tarihi, parça parça birçok eserde ele alınmış, ilkeleri, bileşenleri, kurum ve kuralları ile aktörleri bağımsız olarak bazen etraflıca bazen de daha dar olarak irdelenmiş ve incelenmiştir. Ancak Türk İdare Tarihi’ni bir bütün olarak belki de kendine münhasır bir inceleme alanı şeklinde ele alan pek az eserin mevcut olduğu, mevcutların bir kısmı­nın ise idare veya yönetim bakış açısından çok, tarihi bir zemine oturduk­ları ifade edilmelidir. Elinizdeki çalışma, bu boşluğu görmenin yanı sıra, mevcut eserlerde yer almayan veya kısmi olarak yer alan birçok konuyu da ele almakla alan için orijinal bir değer üretmek adına hazırlanmıştır.

Nihayet ders notları olarak başlatılan çalışmanın kapsamlı ve kıymetli bir esere dönüşmesine ön ayak olan öğrenciler başta olmak üzere, katkı sunan herkese teşekkür eder, alan ve ilgilenenler için yararlı olmasını di­leriz.

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. İdare Tarihi Okumanın Gerekliliği

                 2. Bölüm

2. Eski Türklerde İdare: Yapı, İşlevler ve Görevliler

2.1. Devletin Yapı Taşları

   2.1.1. Aile

   2.1.2. Ülke

   2.1.3.Halk

   2.1.4. Bağımsızlık

2.2. İdareyi Biçimlendiren Unsur ve Aktörler

   2.2.1. Töre

   2.2.2. Hükümdar

   2.2.3. Meclis

2.3. Devlet Teşkilatı: Merkezi ve Yerel Yönetimler

   2.3.1. Devlet Teşkilatı ve Merkezi İdare

   2.3.2. Yerel Yönetimler

2.4. Eski Türklerde Hukuk Sistemi

2.5. Eski Türklerde İktisadi Yapı ve Sistem

2.6. Eski Türklerde Askeri Teşkilat

              3. Bölüm

3. Türk İdari Sistemini Etkilemiş Olan Komşu Sistemler

3.1. Eski Pers ve Sasani Devleti

   3.1.1. Sasanilerde Devlet ve Toplum Yapısı

   3.1.2. Sasanilerde Merkezi İdare

      3.1.2.1. Şehinşah (Hükümdar)

      3.1.2.2. Diğer İdari Görevler ve Görevliler

   3.1.3. Sasani Askeri Teşkilatı ve Yerel Yönetimleri

   3.1.4. Sasani’de Hukuk Sistemi

   3.1.5. Sasani’de İktisadi Yapı ve Sistem

   3.1.6. Sasani’de Toprak Rejimi

3.2. Bizans İmparatorluğu

   3.2.1. Bizans’ta Yönetim

      3.2.1.1. İmparator, Saray Teşkilatı ve Merkezi İdare

      3.2.1.2. Yerel Yönetimler

   3.2.2. Bizans’ta Hukuk Sistemi

   3.2.3. Bizans’ta İktisadi Yapı ve Sistem

   3.2.4. Bizans’ta Toprak Rejimi

   3.2.5. Bizans’ta Askeri Teşkilat

3.3. İslam Devletleri

   3.3.1. İslam Devleti’nin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

   3.3.2. İslam Devleti’nde Yönetim

     3.3.2.1. Halife ve Halifelik

     3.3.2.2. Merkezi İdare

     3.3.2.3. Yerel Yönetimler

   3.3.3. İslam Devleti’nde Hukuk Sistemi

   3.3.4. İslam Devleti’nde İktisadi Yapı ve Sistem

   3.3.5. İslam Devleti’nde Toprak Rejimi

   3.3.6. İslam Devleti’nde Askeri Teşkilat

              4. Bölüm

4. Türk İdari Sistemini Etkilemiş Olan Akraba Sistemler

4.1. Hazarlar

4.2. Karahanlılar

4.3. GaznelileR

4.4. Eyyubiler

4.5. Memlükler

4.6. İran Moğolları/İlhanlılar

              5. Bölüm

5. Selçuklu Devleti ve İdari Mirası

5.1. Selçuklularda Yönetim

   5.1.1. Sultan ve Saray Teşkilatı

   5.1.2. Merkezi İdare

   5.1.3. Yerel Yönetimler

5.2. Selçuklu’da Hukuk Sistemi

5.3. Selçuklu’da İktisadi Yapı ve Sistem

5.4. Selçuklu’da Toprak Rejimİ

5.5. Selçuklu’da Askeri Teşkilat

              6. Bölüm

6. Osmanlı Devleti ve Genel Olarak Yapısal-Yönetsel Özellikleri

6.1. Osmanlı’da Yönetim

   6.1.1. Padişah ve Saray

   6.1.2. Merkezi İdare

      6.1.2.1. Divan-ı Hümayun

      6.1.2.2. Merkez Teşkilatında Yapılan Değişiklikler ve Bab-ı Ali

   6.1.3. Yerel Yönetimler

6.2. Osmanlı’da Hukuk Sistemi

6.3. Osmanlı’da İlmiye Teşkilatı

6.4. Osmanlı’da İktisadi Yapı ve Sistem

   6.4.1. Gelir ve Giderler

   6.4.2. Vergi Çeşitleri

6.5. Osmanlı’da Toprak Rejimi

6.6. Osmanlı’da Askeri Teşkilat

              7. Bölüm

7. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na Göre İdari Teşkilat

7.1. Mütareke Dönemi ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

7.2. 1921 Anayasası’nın Hazırlanışı ve Kabulü

7.3. İdari Teşkilatlanma

   7.3.1. Merkezi Hükümet

      7.3.1.1. Büyük Millet Meclisi Hükümeti

      7.3.1.2. Devlet Başkanı

   7.3.2. Yerel Yönetimler

      7.3.2.1. Vilayet

      7.3.2.2. Kaza

      7.3.2.3 Nahiye

      7.3.2.4. Umumi Müfettişlik

7.4. Devlet Sistemindeki Değişiklikler

              8. Bölüm

8. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na Göre İdari Teşkilat

8.1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 1924 Anayasası

8.2. 1924 Anayasası’nın Temel Özellikleri

8.3. İdari Teşkilatlanma

   8.3.1 Merkezi Hükümet

      8.3.1.1 Cumhurbaşkanı

      8.3.1.2 Başbakan ve Bakanlar Kurulu

      8.3.1.3 Bakanlıklar

   8.3.2. Merkezi Hükümete Yardımcı Kuruluşlar

      8.3.2.1. Danıştay

      8.3.2.2. Sayıştay

      8.3.2.3. Milli Savunma Yüksek Kurulu

      8.3.2.4. Genel Kurmay Başkanlığı

   8.3.3. Yerel Yönetimler

      8.3.3.1. İl Özel İdaresİ

      8.3.3.2. Belediye İdaresi

      8.3.3.3. Köy İdaresi

8.4. Hukuk Sistemi

8.5. İktisadi Yapı ve Sistem

Sonuç Yerine

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 264681
Aktif: 6
Bugün: 305
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm