Ürünler

KOBİLER VE GİRİŞİMCİLİK


KOBİLER VE GİRİŞİMCİLİK


Açıklama

KİTAP ADI
KOBİLER VE GİRİŞİMCİLİK
    
YAZAR ADI 
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR     
    

ISBN: 9786055100582
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 244
Baskı yılı: Eylül 2015 

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İÇİNDEKİLER

 

01. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................... XV

02. KISALTMALAR....................................................................................XVIII

 

1. GİRİŞİMCİLİK

 

10. GİRİŞİM KAVRAMI.......................................................................... 1

11. İŞLETME KAVRAMI......................................................................... 2

12. GİRİŞİMCİ KAVRAMI...................................................................... 3

13. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI............................................................... 3

14. GİRİŞİM RİSKLERİ........................................................................... 5

140. GENEL AÇIKLAMA.............................................................................5

141. İŞLETME RİSKLERİNİN KAYNAKLARI........................................6

142. RİSKTEN KORUNMAK.......................................................................7

 

2. KOBİ'LER

 

20. TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMLARI................................................... 9

200. GENEL AÇIKLAMA.............................................................................9

202. KOBİ TANIMININ NİTELİKSEL ÖLÇÜLERİ..............................10

203. KOBİ’YE İLİŞKİN YASAL TANIMLAR.........................................11

204. KOBİ'YE İLİŞKİN KURULUŞ TANIMLARI.................................11

205. BASEL-II ÖLÇÜTLERİNE GÖRE KOBİ.........................................13

206. AİLE İŞLETMELERİ...........................................................................14

21. KOBİ’LERİN ORTAK NİTELİKLERİ............................................. 15

210. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................15

211. BAĞIMSIZ OLMAK............................................................................15

212. GİRİŞİM NİTELİĞİ.............................................................................15

213. KİŞİSEL İLİŞKİLER.............................................................................16

22. KOBİ’LERİN SİSTEME OLAN KATKILARI................................. 16

220. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................16

221. REKABETİN KORUNMASI..............................................................17

222. İŞLETMELERARASI BAĞIMLILIK.................................................17

223. YENİ FİKİR VE BULUŞLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI .......17

224. İSTİHDAMA OLAN OLUMLU KATKILAR.................................18

225. ORTA SINIFIN KORUNMASI..........................................................18

23. KOBİ’LERİN ÇALIŞMA ALANLARI............................................. 19

230. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................19

231. SANAYİ SEKTÖRÜ.............................................................................19

232. TİCARET SEKTÖRÜ..........................................................................20

233. HİZMET SEKTÖRÜ............................................................................20

234. ENFORMASYON SEKTÖRÜ............................................................21

24. KOBİ’LERİN YARARLARI VE DEZAVANTAJLARI................... 21

240. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................21

241. KOBİ’LERİN YARARLARI................................................................22

242. KOBİ’LERİN DEZAVANTAJLARI...................................................23

25. KOBİ'LERE SAĞLANAN DESTEKLER.......................................... 26

250. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................26

251. KOBİ’LERE KATKI VEREN KURULUŞLAR.................................27

251.0. Açıklama.......................................................................................27

251.1. Esnaf ve Sanatkâr Kuruluşları...................................................27

251.2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...........................................28

251.3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı........................................................28

251.4. Kooperatifler................................................................................28

252. KÜÇÜK İŞLETME DESTEKLERİ....................................................29

252.0. Açıklama.......................................................................................29

252.1. Vergilendirmede Sağlanan Destekler.......................................29

252.2. Finansman Konusunda Sağlanan Destekler...........................30

252.3. Sağlanan Eğitim Destekleri......................................................31

252.4. Teknik ve Yönetsel Destekler...................................................31

 

3. YENİ BİR İŞLETME KURMAK

 

30. GENEL BAKIŞ.................................................................................. 33

31. PROFORMA GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ..............34

310. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................34

311. TİCARET İŞLETMESİNDE GELİR TABLOSU..............................34

312. SANAYİ İŞLETMESİNDE GELİR TABLOSU...............................38

313. HİZMET İŞLETMESİNDE GELİR TABLOSU...............................41

32. PAZAR İNCELEMESİ...................................................................... 42

320. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................42

321. PAZAR ARAŞTIRMASI.....................................................................42

322. PAZAR ARAŞTIRMASI-BİLGİ TOPLAMA..................................43

323. TALEP TAHMİNLERİ.......................................................................44

323.0. Açıklama.......................................................................................44

323.1. Grafik Yöntem..............................................................................44

323.2. Aritmetik Ortalama Yöntem.....................................................45

323.3. Yarı Ortalamalar Yöntemi.........................................................46

323.4. Hareketli Ortalamalar Yöntemi................................................47

323.5. En Küçük Kareler Yöntemi........................................................48

324. BÜTÇELENMİŞ GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ.....51

33.KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE İŞYERİ DÜZENİ............................. 53

330. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................53

331. ÜLKE SEÇİMİ......................................................................................53

332. BÖLGE SEÇİMİ....................................................................................54

333. KONUMLUK YER SEÇİMİ...............................................................55

333.0. Açıklama.......................................................................................55

333.1. Ticaret İşletmelerinde Konumluk Yer Seçimi.........................55

333.2. Hizmet İşletmelerinde Konumluk Yer Seçimi........................56

333.3. Sanayi İşletmelerinde Konumluk Yer Seçimi.........................56

334.KURULUŞ YERİ SEÇİMİ YÖNTEMLERİ.......................................57

334.0.Açıklama........................................................................................57

334.1.Puanlama Yöntemi.......................................................................57

334.2.Maliyetleri Karşılaştırma Yöntemi............................................58

334.3.Kârlılıkları Karşılaştırma Yöntemi...........................................58

335. İŞYERİ DÜZENİ..................................................................................59

335.0. Açıklama ......................................................................................59

335.1. Ticaret İşletmelerinde İşyeri Düzeni .......................................60

335.2. Sanayi İşletmelerinde İşyeri Düzeni .......................................60

34. HUKUKİ YAPI VE TİCARET UNVANI SEÇİMİ......................... 61

340. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................61

341. KİŞİ İŞLETMESİ...................................................................................62

342. YENİ BORÇLAR KANUNU VE ADİ ORTAKLIK......................63

343. TİCARET ŞİRKETLERİ.....................................................................64

344. KOLLEKTİF ŞİRKETLER..................................................................68

345. KOMANDİT ŞİRKETLER.................................................................70

346. ANONİM ŞİRKETLER.......................................................................73

347. LİMİTED ŞİRKETLER........................................................................78

348. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER..82

349. TİCARET UNVANI SEÇİMİ............................................................84

35.VARLIK DEĞERLERİNİN TAHMİNİ ............................................84

350. GENEL AÇIKLAMA...........................................................................84

351. VARLIK DEĞERLERİ TABLOSU.....................................................84

352. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI.................................................87

353. DÖNEN VARLIK TUTARINI HESAPLAMA...............................89

354. SCHMALENBACH EŞİTLİĞİ...........................................................91

355. PROFORMA AÇILIŞ BİLANÇOSU.................................................93

36. KAPASİTE SEÇİMİ.......................................................................... 96

360. KAPASİTE KAVRAMI.......................................................................96

361. KURAMSAL KAPASİTE....................................................................98

362. PRATİK KAPASİTE............................................................................98

363. BEKLENEN KAPASİTE.....................................................................99

364. OPTİMUM KAPASİTE......................................................................99

365. YARARLANMA ORANI.................................................................100

37.BAŞABAŞ NOKTASI İNCELEMESİ............................................... 102

370. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................102

371. FORMÜL VE GRAFİK YARDIMIYLA BAŞABAŞ NOKTASI... 103

372. KATKI PAYI YAKLAŞIMIYLA BBN.............................................104

374. DEĞİŞKENLERDEKİ DEĞİŞMELERİN ETKİSİ.........................104

375. ARZULANAN KÂR İÇİN GEREKLİ MİKTAR..........................105

377. GÜVEN MARJI VE GÜVEN MARJI ORANI.............................107

378. KRİTİK NOKTA................................................................................107

38. YENİ BİR İŞLETME KURMAYA İLİŞKİN ÖRNEK................... 108

380. GEREKLİ VERİLER..........................................................................108

381. GENEL YATIRIM VARLIĞININ HESAPLANMASI.................110

382. BAŞLANGIÇ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ................. 111

383. TAM KAPASİTEDE KAZANÇ HESAPLAMASI........................112

384. BAŞABAŞ NOKTASI HESAPLAMASI..........................................113

386. PROFORMA FON AKIM TABLOSU............................................114

387. PROFORMA BİLANÇOLAR...........................................................114

388. GENEL DEĞERLEME......................................................................115

 

4. BİR İŞLETME SATIN ALMAK

 

40. GENEL BAKIŞ................................................................................ 117

41. SATIN ALMA ETMENLERİ.......................................................... 118

410. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................118

411. SORULAR............................................................................................118

412. KAZANÇ DURUMU........................................................................119

413. GİDER ORANLARI..........................................................................120

414. İŞLETME ADI VE BAŞKALARININ DÜŞÜNCESİ...................120

415. SATICILARLA İLİŞKİLER...............................................................121

416. REKABET............................................................................................121

417. İŞLETMENİN SATILMA NEDENLERİ........................................122

418. FİRMA DEĞERİ................................................................................123

42. TASFİYE DEĞERİ YÖNTEMİ...................................................... 124

420. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................124

421. VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ....................................................125

422. AYARLANMIŞ NET VARLIKLAR................................................125

423. ŞEREFİYE............................................................................................126

424. FİRMA DEĞERİNİN HESAPLANMASI.....................................126

43.FİYAT/KAZANÇ ORANI YÖNTEMİ............................................ 128

430. ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ........................................128

431. KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ.................129

432. DEĞERLEME ORANININ BULUNMASI..................................130

433. HİSSE SENEDİ FİYATININ TESPİTİ...........................................131

434. FİRMA DEĞERİNİN HESAPLANMASI......................................131

44.GELECEK YILLAR KAZANCININ BUGÜNKÜ DEĞERİ.......... 132

440. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................132

441. PARANIN ZAMAN DEĞERİ.........................................................132

442. BİLEŞİK FAİZ ..................................................................................133

443. BUGÜNKÜ DEĞER..........................................................................133

444. YÖNTEME İLİŞKİN ÖRNEK.........................................................134

45. KURULU BİR İŞLETMEYE ORTAK OLMAK............................. 135

450. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................135

451. ORTAK OLMA YÖNTEMLERİ......................................................136

452. TİCARET ŞİRKETLERİNE ORTAK OLMAK.............................136

453. ORTAK OLMANIN YARARLARI.................................................137

 

5.KOBİ’LER VE PAZARLAMA

 

50. GENEL BAKIŞ................................................................................ 138

51. PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI.................................................. 138

52. ÜRÜN GELİŞTİRME..................................................................... 140

520. ÜRÜN GELİŞTİRME KAVRAMI..................................................140

521. ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ....................................................................140

522. ÜRÜN POLİTİKASI..........................................................................142

523. YENİ ÜRÜN KARARLARI.............................................................144

524. MARKA KARARLARI....................................................................145

525. AMBALAJLAMA...............................................................................146

53. FİYATLAMA................................................................................... 147

530. FİYAT VE FİYATLAMA ETMENLERİ........................................147

531. FİYATLAMA AMAÇLARI...............................................................148

532. FİYATLAMA STRATEJİLERİ.........................................................149

533. MALİYETE DAYALI FİYATLAMA...............................................150

534. FİYAT POLİTİKASI..........................................................................153

54. DAĞITIM........................................................................................ 154

540. DAĞITIM VE DAĞITIM KANALI................................................154

541. PERAKENDECİ İŞLETMELER.......................................................155

542. TOPTANCI İŞLETMELER..............................................................155

543. FRANCHİSİNG.................................................................................156

544. FİZİKSEL DAĞITIM.........................................................................157

545. FİZİKSEL DAĞITIM İŞLEVLERİ...................................................157

55. TUTUNDURMA............................................................................ 158

550. TUTUNDURMA KAVRAMI.........................................................158

551. REKLAM.............................................................................................159

552. SATIŞTA ÖZENDİRME...................................................................159

553. HALKLA İLİŞKİLER.........................................................................159

554. KİŞİSEL SATIŞ...................................................................................160

 

6. KOBİ’LER VE FİNANSAL YÖNETİM

 

60. GENEL BAKIŞ................................................................................ 161

61. FİNANSAL ANALİZ...................................................................... 162

610. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................162

611. FİNANSAL TABLOLAR...................................................................163

612. FİNANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ............................................167

613. ORAN YÖNTEMİ..............................................................................168

62. FİNANSAL PLANLAMA............................................................... 184

620. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................184

621. İŞLETME BÜTÇESİ KAVRAMI.....................................................185

622. İŞLETME BÜTÇESİ TÜRLERİ.......................................................185

623. BÜTÇELEME SÜRECİ.....................................................................186

624. BÜTÇE UYGULAMA ÖRNEĞİ.....................................................186

63. DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ....................................................... 188

630. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................188

631. NAKİT YÖNETİMİ...........................................................................189

632. ALACAK YÖNETİMİ.......................................................................190

633. STOK YÖNETİMİ..............................................................................191

64. DURAN VARLIK YATIRIMLARI................................................ 193

640. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................193

641. YATIRIM KARARI BİLGİLERİ.....................................................194

642. BELİRLİLİK KOŞULU DURAĞAN PROJE DEĞERLEME.......197

643. BELİRLİLİK KOŞULU DİNAMİK PROJE DEĞERLEME.........202

644. BELİRSİZLİK KOŞULU ALTINDA PROJE DEĞERLEME.......211

65. FİNANSMAN KARARLARI......................................................... 212

650. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................212

651. KISA VADELİ FİNANSMAN..........................................................213

652. ORTA VADELİ FİNANSMAN........................................................215

653. UZUN VADELİ FİNANSMAN.......................................................216

654. ÖZKAYNAKTAN FİNANSMAN...................................................217

 

7. SONUÇ

70. ÖZETLEME..................................................................................... 219

71. SONSÖZ.......................................................................................... 220

72. YARARLANILAN YAYINLAR..................................................... 221

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250618
Aktif: 5
Bugün: 168
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm