Ürünler

SAĞLIK TURİZMİ


SAĞLIK TURİZMİ


Açıklama

KİTAP ADI
SAĞLIK TURİZMİ

YAZAR ADI 
Dr. Zişan Korkmaz ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN


YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100575
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 288
Baskı yılı: Eylül 2015

 

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ..................................................................................................................................... IX

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARININ ARKAPLANI: DEĞİŞEN

KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE POLİTİKALARI .....................................................1

1.1. Kamu Yönetiminde Kamu Politikasının Rolü.....................................................3

1.2. Yönetimdeki Değişim...............................................................................................6

1.2.1. Yönetimde Yeniden Yapılandırma İhtiyacı...................................................7

1.2.2. Kamu Yönetimi Reformları............................................................................9

1.3. Ekonomideki Değişim............................................................................................13

1.4. Kamu Politikalarındaki Değişim ........................................................................16

1.4.1. Kamu Politikalarının Geleneksel ve Yeni Görünümleri..........................16

1.4.2. Demokrasi ve Katılımcılık............................................................................17

1.4.3. Yönetimden Yönetişime Geçiş ...................................................................20

1.5. Değişimin Faktörleri ve Aktörleri........................................................................24

1.5.1. Faktörler............................................................................................................24

1.5.1.1. Küreselleşme ...........................................................................................25

1.5.1.2. Devlet Yönetim Anlayışında Değişim ...............................................27

1.5.2. Aktörler.............................................................................................................29

1.5.2.1. Devlet........................................................................................................30

1.5.2.2. Sivil Toplum Kuruluşları......................................................................31

1.6.2.3. Özel Sektör..............................................................................................32

 

İKİNCİ BÖLÜM

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE DEĞİŞİMİN ETKİLERİ ...33

2.1. Turizm ve Turizmdeki Değişim............................................................................37

2.1.1. Turizm Nedir?..................................................................................................38

2.1.2. Turist ve Turistik Tüketici.............................................................................41

2.1.3. Alternatif Turizm............................................................................................43

2.1.4. Turist-Turizm Sağlığı......................................................................................44

2.2. Dünyada Turizmin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yönelimler..............................47

2.3. Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yönelimler...........................51

2.4. Dünyada Sağlığın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yönelimler................................57

2.5. Türkiye’de Sağlığın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yönelimler.............................62

2.6. Sağlık Turizmi.........................................................................................................69

2.6.1. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmine Bakış Açısında Yaşanan

Yeni Yönelimler ve Tarihsel Gelişim...........................................................70

2.6.2. Sağlık Turizminde Kavramsal Çerçeve.......................................................73

2.6.3. Sağlık Turizminin Özellikleri ve Temel Türleri........................................74

2.6.3.1. Sağlık Turizminin Özellikleri..............................................................75

2.6.3.2. Sağlık Turizminin Temel Türleri........................................................76

2.6.3.2.1. Kaplıca-Termal ve SPA -Wellness Turizmi................................76

2.6.3.2.2. İleri Yaş ve Engelli Turizmi........................................................85

2.6.3.2.3. Medikal turizm.............................................................................90

2.6.4. Sağlık Turizminin Somut ve Soyut Faydaları............................................95

2.6.5. Sağlık Turizminin Konuları..........................................................................97

2.6.6. Boyutlar (Sağlık Turizminin Unsurları).....................................................99

2.6.6.1. Yasal Durum.........................................................................................100

2.6.6.2. Tanıtım Pazarlaması...........................................................................105

2.6.6.3. Hizmet Kalitesi.....................................................................................108

2.6.6.4. Fiyatlandırma.......................................................................................111

2.6.6.5. Ulaşım....................................................................................................115

2.7. Dünya’da Sağlık Turizmi.....................................................................................118

2.7.1. Avrupa’da Sağlık Turizmi ...........................................................................120

2.7.2. Amerika’da Sağlık Turizmi.........................................................................125

2.7.3. Uzak Doğu’da Sağlık Turizmi.....................................................................129

2.8. Türkiye’de Sağlık Turizmi...................................................................................130

2.8.1. Genel Olarak..................................................................................................133

2.8.2. GZFT Analizi................................................................................................133

2.8.3. Yapılan Faaliyetler ve Uygulama Alanları................................................140

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU POLİTİKASI AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİ .........................149

3.1. Turizm Politikasının Gelişimi............................................................................150

3.1.1. 1980 Öncesi Turizm Politikaları.................................................................152

3.1.2. 1980 Sonrası Turizm Politikaları................................................................153

3.2. Sağlık Politikasının Gelişimi..............................................................................156

3.2.1. 1980 Öncesi Sağlık Politikaları...................................................................160

3.2.2. 1980 Sonrası Sağlık Politikaları..................................................................164

3.3. Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Uygulanan Kamu Politikaları....166

3.3.1. Mevcut Durum..............................................................................................176

3.3.2. Sağlık Politikası Açısından Sağlık Turizmi Politikalarının Değerlendirilmesi.......177

3.3.3. Resmi Doküman ve Uygulamalar..............................................................179

3.3.3.1. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Alanında Mevcut İkili Anlaşmaları........180

3.3.3.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Devletlerarası

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri (Anlaşmaları)..................................182

3.3.3.3. Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler...............................................183

3.3.3.4. Devleti’nin Sağlık Turizmi İçin Ortaya Koyduğu Vizyon............185

3.3.3.4.1. Kalkınma Bakanlığı’nın10. Kalkınma Planı (2014–2018)....186

3.3.3.4.2. Sağlık Bakanlığının 2010-2014 ve 2013-2017 Stratejik Planları........187

3.3.3.4.3. 2007-2013 Eylem Planı ile 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde Sağlık Turizmi........189

3.3.3.5. Sağlık Turizmi ile İlgili Birimlerin Oluşturulması (Uluslararası Akreditasyon).....192

3.4. Ülkemiz Sağlık Turizminin Yapısal Dağılımı.................................................193

3.4.1. Teşkilatlanma.................................................................................................194

3.4.1.1. Merkezi Yönetim Teşkilatı..................................................................195

3.4.1.1.1. Başkent Teşkilatı..........................................................................196

3.4.1.1.1.1. Sağlık Bakanlığı..................................................................197

3.4.1.1.1.2. Kültür ve Turizm Bakanlığı..............................................199

3.4.1.1.1.3. Kalkınma Bakanlığı...........................................................202

3.4.1.1.1.4. Ekonomi Bakanlığı.............................................................203

3.4.1.1.2. Taşra Teşkilatı..............................................................................205

3.4.1.1.2.1. Sağlık İl Müdürlüğü...........................................................206

3.4.1.1.2.2. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü......................................208

3.4.1.1.2.3. Milli Eğitim Müdürlüğü...................................................209

3.4.1.2. Yerinden Yönetim Teşkilatı................................................................209

3.4.1.2.1. İl Özel İdareleri............................................................................213

3.4.1.2.2. Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler....................................215

3.4.1.2.3. Kalkınma Ajansları.....................................................................219

3.4.2. İlgili Kurum ve Kuruluşlar.........................................................................222

3.4.2.1. Hizmeti Verenler..................................................................................222

3.4.2.1.1. Hastaneler.....................................................................................223

3.4.2.1.1.1. Kamu Hastaneleri...............................................................226

3.4.2.1.1.2. Özel Hastaneler..................................................................229

3.4.2.1.2. Konaklama Yerleri......................................................................232

3.4.2.2. Hizmeti Aracılık Edenler...................................................................233

3.4.2.2.1. Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları.............................234

3.4.2.2.2. Sigorta Kuruluşları...............................................................238

3.4.3. Özel Sektörün Rolü...........................................................................240

3.4.4. Devletin Rolü..........................................................................................242

3.4.5. Sivil Tolum Kuruluşlarının Rolü................................................................243

3.5. Turizm Politikası Açısından Sağlık Turizmi................................................... 244

 

SONUÇ ................................................................................................................................247

KAYNAKÇA........................................................................................................................257

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292023
Aktif: 2
Bugün: 130
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm