Ürünler

TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ORGANİZASYONLARDAKİ YANSIMALARININ ARAŞTIRMASI


TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ORGANİZASYONLARDAKİ YANSIMALARININ ARAŞTIRMASI


Açıklama

KİTAP ADI  

TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİN ORGANİZASYONLARDAKİ YANSIMALARININ ARAŞTIRMASI


YAZAR ADI 
Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA


YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100452
Ebat: 13.5x21.5
Sayfa sayısı: 132
Baskı yılı: Mart 2015

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

Bir organizasyonun insan kaynakları yönetimine ilişkin yönetsel süreçlerle sorumlu olan bölümü İKY’dir. İKY organizasyonun yüksek performans hedefleri doğrultusunda çalışanların davranışlarına ve organizasyonun çalışanlarına karşı tutumların ilişkin politikaları oluşturur ve uygulanmasına nezaret eder. Amaç, çalışanları doğru işlerle eşleştirilerek, olası riskleri azaltmak ve yatırım getirisini maksimize etmektir.

Bu amaçla başta insan kaynaklarını planlama, eleman bulma ve işe alma, işe alıştırma ve elde tutma, performans değerleme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, ücret ve ödemeler yönetimi, sendikal ilişkiler ve arabuluculuk, sağlık ve güvenlik konuları, yasalara uygunluğun gözetilmesi, iletişim ve güdülemeye ilişkin uygulamalar ve değişim yönetimi gibi hususlarda organizasyon stratejilerini destekleyen stratejiler oluşturur ve uygular.

Bu stratejilerin maharetle uygulanması İKY işlevlerinin etkinliği ile doğru orantılıdır. Zira günümüzde yönetim giderek daha karmaşık hale geliyor; bilinen doğruların yanlış olduğunun anlaşıldığı, yanlış bilinenlerin doğru haline geldiği bir değişim sürecini yaşıyoruz.

 

İÇİNDEKİLER

 

TABLOLAR.......................................................................................................................... 8

GRAFİKLER........................................................................................................................ 8

ÖNSÖZ ............................................................................................................................... 11

 

1. GİRİŞ ............................................................................................................................... 15

 

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ANLAMI VE KAPSAMI................... 18

2.1 İnsan Kaynağı.......................................................................................................... 18

2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi.................................................................................. 18

 

3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ.............................................. 20

3.1. Sanayi Toplumu Öncesi İKY................................................................................20

3.2. Sanayi Toplumu ve İKY........................................................................................ 21

3.3. Bilimsel Yönetim Hareketi................................................................................... 22

3.4. Toplam Kalite Anlayışı ve İKY............................................................................ 23

3.5. Stratejik Yönetim Düşüncesi ve İKY.................................................................. 24

 

4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI VE İLKELERİ.............. 25

4.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları.......................................................... 25

4.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri.............................................................. 29

 

5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORGANİZASYONDAKİ YERİ VE İŞLEVLERİ ..... 32

5.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyondaki Yeri.................................. 33

5.2. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları..............................................................34

5.3. İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizleri................................................... 36

5.3.1. İnsan Kaynakları Planlaması.......................................................................... 36

5.3.2. İş Analizleri ..................................................................................................... 37

5.3.3. İş Tanımı............................................................................................................ 37

5.3.3.1. İş Gerekleri.................................................................................................... 38

5.3.3.2. İş Standartları ............................................................................................. 38

5.4. Eleman Temin ve Seçimi....................................................................................... 38

5.4.1. Eleman Temin Süreci........................................................................................ 38

5.4.2. Oryantasyon Süreci.......................................................................................... 39

5.4.3. Örgütsel Sosyalizasyon.................................................................................... 39

5.5. Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme...................................................40

5.5.1. Performans Değerlendirme.............................................................................40

5.5.2. Performansa Dayalı Ödüllendirme................................................................40

5.6. Eğitim ve Geliştirme.............................................................................................. 41

5.7. Kariyer Yönetimi....................................................................................................42

5.8. Ücret ve Ödemeler Yönetimi................................................................................43

5.9. İş Sağlığı ve Güvenliği...........................................................................................43

5.10. Teknoloji Kullanımı ve Elektronik Ticaret......................................................44

5.11. İnsan Kaynakları Yönetiminin Denetimi........................................................ 45

5.12. Ayrılma Yönetimi.................................................................................................46

5.13. İletişim ve Motivasyon Konuları.......................................................................46

 

6. TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ

DÖNÜŞÜMLERİN ORGANİZASYONLARDAKİ YANSIMALARININ

ARAŞTIRMASI..................................................................................................................49

6.1. Araştırmanın Amacı..............................................................................................49

6.2. Araştırmanın Kapsamı......................................................................................... 49

6.3. Araştırmanın Yararı.............................................................................................. 51

6.4. Araştırmanın Kısıtları........................................................................................... 51

6.5. Araştırmanın Yöntemi......................................................................................... 51

6.5.1. Literatür Çalışması............................................................................................ 51

6.5.2. Araştırmanın Modeli....................................................................................... 51

6.5.3. Araştırmanın Varsayımları............................................................................. 52

6.5.4. Araştırmanın Hipotezleri................................................................................ 52

6.6. Bilgi Toplama Yöntemi.......................................................................................... 52

6.7. Ölçme ve Ölçeklendirme....................................................................................... 53

6.7.1. Ana Kütlenin Tanımı..................................................................................... 53

6.7.2. Örneklem..........................................................................................................54

 

7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI................................................................................ 55

7.1. Araştırmaya Katılan Firmaların Yapısı............................................................... 55

7.2. Toplam Çalışan Sayısına Göre Firma Büyüklüğü............................................ 55

7.3. İnsan Kaynaklarını Yürüten Bölümün Adı....................................................... 55

7.5. İnsan Kaynakları Birimlerinin Çalışan Sayısı................................................... 57

7.6. İnsan Kaynakları Biriminin Sorumlusunun Unvanı....................................... 58

7.7. Firmalarda İK Sorumlusunun Bağlı Olduğu İlk Amir.................................... 59

7.8. Firmalarda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları................... 59

7.9. İKY Uygulamalarından Outsource Edilenler....................................................60

7.10. İdari İşlerden Outsource Edilenler.................................................................... 61

7.11. Çalışan Bağlılığını Sağlamak İçin Stratejik Ücret Yönetimi ve

Yan Menfaatler Kapsamında Kullanılan Uygulamalar.......................................... 62

7.12. Kurum Kültürü İle İlgili Olarak Yapılan Uygulamalar................................. 63

7.13. İnsan Kaynakları Planlaması..............................................................................64

7.14. Organizasyon Şemaları, İş Analizleri ve İş Gerekleri....................................64

7.15. Eleman Temin Kaynakları.................................................................................. 65

7.16. Personel Seçim Yöntemleri.................................................................................. 67

7.17. Personelde Aranan Yetkinlikler..........................................................................68

7.18. Sektörde Nitelikli Eleman Bulma Sorunu ve Nedenleri................................ 69

7.19. Oryantasyon Süreci............................................................................................... 70

7.20. Performans Değerleme........................................................................................ 71

7.21. Eğitim ve Geliştirme ........................................................................................... 81

7.22. Kariyer Yönetimi..................................................................................................88

7.23. Ücret ve Ödemeler Yönetimi.............................................................................. 93

7.24. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki İşler..................................................... 97

7.25. İnsan Kaynaklarında Teknoloji Kullanımı...................................................... 98

7.26. İKY Uygulamalarının Denetimi...................................................................... 100

7.27. Ayırma Yönetimi.................................................................................................100

7.28. İletişim ve Motivasyon Konuları..................................................................... 102

 

8. GENEL DEĞERLENDİRME..................................................................................... 105

 

9. SONUÇ.......................................................................................................................... 112

 

 YARARLINALAN KAYNAKLAR................................................................................ 115

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250620
Aktif: 7
Bugün: 175
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm