Ürünler

İŞLETMELERDE ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ


İŞLETMELERDE ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ


Açıklama

KİTAP ADI 
İŞLETMELERDE ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100322
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 332
Baskı yılı: Eylül 2014 

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ..................................................................................................................................1

 

BÖLÜM 1

ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

 

1. ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİNİN TEMELLERİ ....................................3

1.1. Uluslararası İşletmelerin çevresi ve Uluslararası Faaliyetleri .................................3

1.2. Uluslararası İşlemlerde Finans ve Finansın Uluslararası Boyutları ........................6

1.3. Uluslararası Finans Yönetimi ve Nitelikleri ..............................................................7

1.4. Dış Ticarette Finansın Önemini Artıran Nedenler ...................................................9

1.5. Uluslararası Finans Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ........................................12

1.6. Uluslararası Finansın Örgütsel Yapı İçindeki Yeri .................................................13

 

BÖLÜM 2

ULUSLARARASI ÖDEME TRAFİĞİ VE FİNANS OLANAKLARI

 

2. ULUSLARARASI ÖDEME TRAFİĞİ VE FİNANS OLANAKLARI ..................15

2.1. Uluslararası Ödeme Araçları ve Ödeme Trafiği ....................................................15

2.1.1. Uluslararası Ödeme Trafiğinin Temelleri ...........................................................16

2.1.1.1. Muhabirlik Banka Sisteminde Havale ........................................................16

2.1.1.2. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecominication) ....17

2.1.1.3. TARGET (Trans Europaen Automated Real Time

Gross Settlement Express Transfer-System) ..............................................21

2.1.1.4. çekle Ödeme ................................................................................................21

2.1.2. Belgesel Ödeme Araçları .....................................................................................24

2.1.2.1. Uluslararası Ticarette Belgeler ....................................................................24

2.1.2.2. Uluslararası Ticarette Satış ve Ödeme Koşulları .....................................29

2.1.2.2.1. Uluslararası Ticarette Teslim Koşulları ............................................29

2.1.2.2.2. Ödeme Koşulları (Terms of Payment)...............................................31

2.1.2.2.3. Belgesel Akreditif................................................................................42

2.1.3. Uluslararası Ticarette Satış ve Teslim Koşulları................................................61

2.1.4. Dış Ticarette Fiyat Hesaplama.............................................................................67

2.2. Uluslararası Finans Olanakları..................................................................................71

2.2.1. Kısa Süreli Finans Olanakları..............................................................................71

2.2.1.1. Kredi ile Dışsatım Finansı...........................................................................71

2.2.1.1.1. Senet Karşılığı Kredi............................................................................72

2.2.1.1.1.1. Senet ve İskonto Kredisi..............................................................72

2.2.1.1.1.2. Kabul Kredisi...............................................................................75

2.2.1.1.1.3. Rambursman Kredisi...................................................................76

2.2.1.1.2. Negozasyon Kredisi.............................................................................79

2.2.1.1.3. Dışsatım Faktöring’i ............................................................................79

2.2.1.1.4. Euro Para Pazarı Kredileri..................................................................82

2.2.1.1.5. Türk Eximbank Kredileri....................................................................85

2.2.1. Orta ve Uzun Süreli Finans Olanakları..............................................................87

2.2.1.1. Özel Kredi Kurumları..................................................................................88

2.2.2.1.1. Satıcı Kredisi........................................................................................88

2.2.2.1.2. Alıcı Kredisi........................................................................................ 90

2.2.2.2. Alacakların Nakde Dönüştürülmesi (Forfaiting)......................................92

2.2.2.3. Uluslararası Kiralama (Dışsatım Kiralaması, Cross Border Leasing).....101

 

BÖLÜM 3

ULUSLARARASI PAZARLARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

 

3. ULUSLARARASI PAZARLARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ.....................................107

3.1. Uluslararası Mal, Hizmet ve Sermaye Akımlarının Belgesi Olarak

Ö demeler Dengesi (Ödemeler Bilançosu)...............................................................107

3.1.1. Ödemeler Dengesi Tanımı ve İlkeler.................................................................108

3.1.2. Ödemeler Dengesinin Yapısı..............................................................................113

3.1.3. Türkiye’nin Ödemeler Dengesi..........................................................................118

3.2. Döviz Pazarları ve Döviz İşlemleri.........................................................................120

3.2.1. Döviz Fiyatı ve Döviz Pazarı.............................................................................121

3.2.2. Değişim (Döviz) Fiyatını Belirleyen Etmenler................................................125

3.2.3. Döviz Pazarında Taraflar...................................................................................129

3.2.4. Döviz Pazarının Örgütsel Yapısı.......................................................................131

3.2.4.1. Döviz Borsaları...........................................................................................131

3.2.4.2. Döviz Ticaretinde Gelenek ve Görenekler...............................................133

3.2.4.3. İnterbank Döviz Pazarı..............................................................................133

3.2.4.4. Döviz Pazarında Alt Pazarlar....................................................................135

3.2.4.4.1. Peşin (Spot) Döviz Pazarları.............................................................135

3.2.4.4.1.1. Döviz Arbitrajı...........................................................................139

3.2.4.4.1.2 Döviz Spekülasyonları...............................................................146

3.2.4.4.2 Vadeli Döviz Pazarları.......................................................................147

3.2.4.4.2.1. Döviz Gelecek Sözleşmeler (Currency Futures) Pazarı..........154

3.2.4.4.2.2. Döviz Opsiyon Pazarı..............................................................156

3.2.4.4.2.3.Döviz Swap Pazarı.....................................................................164

3.3.Uluslararası Para Sistemleri......................................................................................166

3.3.1. Sabit Değişim Fiyatlı Para Sistemleri................................................................167

3.3.2. Esnek Değişim Fiyatlı Para Sistemler...............................................................171

3.3.3. Karma Para Sistemleri........................................................................................172

3.3.3.1. Bretton Woods Sistemi...............................................................................172

3.3.3.2. Avrupa Para Sistemi...................................................................................177

3.3.3.2.1. Avrupa Para Sistemine Geçilmesi....................................................178

3.3.3.2.2. Üyeler ve Aşamaları..........................................................................181

3.3.3.2.3. Avrupa Para Sisteminin Nitelikleri..................................................181

3.3.3.2.3.1. Avrupa Para Birimi (ECU-European Currency Unit)...........181

3.3.3.2.3.2. Müdahale Sistemi......................................................................185

3.3.3.2.3.3. Kredi Sistemi.............................................................................188

 

BÖLÜM 4

ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİNDE RİZİKOLAR

 

4. Uluslararası Finans Yönetiminde Rizikolar .................................191

4.1. Ülke Rizikosu............................................................................................................192

4.1.1. Ülke Rizikosunun Önemi ve Sonuçları.............................................................195

4.1.2. Ülke Rizikosunun Bileşenleri............................................................................198

4.1.3. Ülke Rizikosunu Değerleme Yöntemleri......................................................... 206

4.1.3.1. Nitel Analiz Yöntemleri............................................................................ 209

4.1.3.2. Nitel-Nicel Analiz Yöntemleri...................................................................213

4.1.3.3. Nicel-Nitel Analiz Yöntemleri.................................................................. 228

4.1.3.3.1. Nicel Geliştirilen Senaryo Analizi................................................... 228

4.1.3.3.2. Etkileşim Analizleri (Cross-Impact-Analysis-CIA)....................... 230

4.1.3.4. Nicel Analiz Yöntemleri........................................................................... 230

4.1.3.4.1. İstatistiksel Yöntemler....................................................................... 230

4.1.3.4.1.1. Doğrusal Diskriminant Modelleri........................................... 230

4.1.3.4.1.2. Logit Modeller...........................................................................232

4.1.3.4.2. İstatistiksel ve Matematiksel Yöntemler......................................... 234

4.1.3.4.2.1. Makro Ekonomik Modeller..................................................... 234

4.1.3.4.2.2. Pazar Verilerine Dayalı Modeller

( Dolaylı Ülke Rizikosu Analizi)..............................................235

4.2.Para (Döviz) Rizikosu...............................................................................................235

4.2.1. Para Rizikosunun Tanımı ve Önemi.................................................................235

4.2.2. Para (Döviz) Rizikosu Türleri ve Nedenleri....................................................239

4.2.2.1. Değer (Tutar) Rizikoları (Valutarisk)........................................................241

4.2.2.2. Değiştirme (Konvertibilite) Rizikosu.......................................................243

4.2.2.3. Aktarma (Transfer) Rizikosu....................................................................245

4.2.2.4. Olası Para Rizikolar.................................................................................. 246

4.2.3. Para Şansı.............................................................................................................247

 

BÖLÜM 5

KUR KORUMA VE ARAÇLARI

 

5. Kur Koruma ve Araçları ...............................................................................249

5.1. İçsel Kur Koruma Araçları.......................................................................................253

5.1.1. Ülke Para Biriminde Faturalama....................................................................... 254

5.1.2. Sipariş Kredisi (Bağlı ya da İlintili Finans Kredisi)........................................256

5.1.3. Uluslararası Kiralama.........................................................................................257

5.1.4. Özel Döviz Hükmü.............................................................................................258

5.1.4.1. Tekli Hüküm................................................................................................259

5.1.4.2. Çoklu Hükümler.........................................................................................261

5.1.5. Para (Döviz) Opsiyon Hakları............................................................................262

5.1.6. Öne Alma (Leading) ve Geciktirme (Lagging).............................................. 264

5.1.7. Önödemeler.......................................................................................................... 266

5.1.8. Çok Uluslu İşletmelerde İçsel Kur Koruma:

Netleştirme (Netting) ve Dengeleme (Matching-Hesaplaşma).......................267

5.2. Dışsal Kur Koruma Araçları...................................................................................270

5.2.1. Döviz Pazarları Üzerinden Kur Koruma..........................................................271

5.2.1.1. Peşin Döviz işlemleri..................................................................................271

5.2.1.2. Vadeli Döviz İşlemleri...............................................................................272

5.2.1.3. Toptan Kur Koruma Aracı Olarak Vadeli İşlemler................................ 280

5.2.2. Finansal Pazarlar Üzerinden Kur Koruma...................................................... 282

5.2.2.1. Döviz Kredileri /Döviz yatırımları.......................................................... 282

5.2.2.2. Döviz Senetlerinin İskontolanması...........................................................283

5.2.2.3. Dışsatım Alacaklarının Forfaitingi.......................................................... 284

5.2.2.4. Dışsatım Faktöringi................................................................................... 286

5.2.2.5. Finansal Swaplar........................................................................................ 287

5.2.2.5.1. Üçüncü Para Biriminde Kredi/Yatırım.......................................... 288

5.2.2.5.2. Koşut (Paralel) Krediler (Back to Back Credit).............................289

5.2.2.5.3. Kredi Swapları.................................................................................. 290

5.2.2.5.4. Para Swapları.................................................................................... 292

5.2.2.5.5. Para-Faiz Swapı.................................................................................293

5.2.2.5.6. (Currency Coupon Swaps)................................................................293

5.2.2.5.7. Para ve Faiz Swapı............................................................................ 294

5.2.3. Vadeli Borsalar Üzerinden Kur Koruma.............................................................295

5.2.3.1. Yabancı Para (Döviz) Gelecek Sözleşmeleri (Currency Futures)......... 296

5.2.3.2. Faiz Gelecek Sözleşmeleri........................................................................ 299

5.2.3.3. Döviz Opsiyonları......................................................................................301

5.2.3.3.1. Vadeli İşlemler ile Opsiyonların Karşılaştırılması......................... 302

5.2.3.3.2. Döviz Opsiyon Türleri..................................................................... 304

5.2.3.3.3. Döviz Opsiyonlarının Dış Ticarette Kullanılma Olanakları.........314

 

KAYNAKÇA......................................................................................................................319

DİZİN..................................................................................................................................321

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250625
Aktif: 12
Bugün: 209
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm