Ürünler

İŞLETME FİNANSMANI


İŞLETME FİNANSMANI


Açıklama

KİTAP ADI 
İŞLETME FİNANSMANI

YAZAR ADI
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-27-8
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 358
Baskı yılı: Eylül 2014 

 

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ..................................................................................................................................1

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 2. BASIMA SUNUŞ.................................................................3

  

BÖLÜM 1

ANA KAVRAMLAR

1.1. Ekonomik Çerçeve ..........................................................................................................5

1.2. İşletme Kavramı ..............................................................................................................6

1.3. Mal Ekonomisi ve Finans Ekonomisi Süreci Olarak İşletme Süreci .........................7

1.4. Mal ve Parasal Akımlar Arasındaki İlişkilerin Çizgesel Örneklenmesi .................11

1.5. Finans Kavramı .............................................................................................................19

1.6. Finans Kuramındaki Gelişmeler ..................................................................................26

1.7. Paranın Zaman Değeri ..................................................................................................34

1.7.1. Faiz ve Faiz Türleri ...............................................................................................36

1.7.1.1. Basit Faiz........................................................................................................36

1.7.1.2. Bileşik Faiz ....................................................................................................38

1.7.1.3. Anüitelerin Hesaplanması ............................................................................42

1.7.1.4. Enflasyon Oranı ve Gerçek (Reel) Getiri ..................................................47

1.8. Bölüm Kaynakçası ........................................................................................................48

 

BÖLÜM 2

FİNANS TÜRLERİ

2.1. Genel Olarak Finans Türleri ........................................................................................51

2.2. Sermayenin Kaynağına Göre Finansın Sistemleştirilmesi .......................................52

2.4. Süreye Göre Finansın Sistemleştirilmesi ....................................................................57

2.5. Meydana Gelme Sıklığına Göre Finansın Sistemleştirilmesi ..................................57

2.6. Finans Türünün Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler...............................................58

2.7. Türkiye’de İşletmelerin Sermaye Yapıları................................................................... 60

2.7.1. Varlık Yapısındaki Gelişmeler .............................................................................61

2.7.2. Kaynak Yapısındaki Gelişmeler...........................................................................61

2.8. Bölüm Kaynakçası.........................................................................................................62

 

BÖLÜM 3

LİKİDİTE VE FİNANSAL DENGE

3.1. Likidite Kavramı............................................................................................................65

3.2. Finansal Denge...............................................................................................................72

3.3. Likiditenin Ölçülmesi ...................................................................................................73

3.3.1. Likiditenin Statik Ölçülmesi...........................................................................75

3.3.2. Likiditenin Dinamik Ölçülmesi ....................................................................78

3.3.2.1. Fon Değişim (Akım) Tablosu.................................................................79

3.3.2.2. Net Parasal Giriş İncelemesi (Cash Flow)........................................... 84

3.3.2.3. Finansal Planlama.................................................................................. 90

3.3.2.3.1. Kavram, İşlevi ve Önemi............................................................. 90

3.3.2.3.2. Finansal Planlama Türleri.............................................................91

3.3.2.3.3. Planlama İlkeleri............................................................................92

3.3.2.3.4. Finansal Plan...................................................................................95

3.3.2.3.5. Finansal Planın Yapısı....................................................................97

3.3.2.3.6. Finansal Plan ve Likidite Kararları............................................100

3.4. Bölüm Kaynakçası...................................................................................................105

 

BÖLÜM 4

FİNANS VE RİZİKO

4.1. Riziko Kavramı ...........................................................................................................107

4.2. Sermaye Yapısı ve Riziko...........................................................................................109

4.3. Finansal Riziko............................................................................................................109

4.4. Sermaye Verenler ile İşletme Arasındaki Riziko ve Şans İlişkisi..........................112

4.4.1. Riziko ve Şansın Gösterilişi...............................................................................112

4.4.2. Özsermaye Finansında Riziko ve Şans ...........................................................114

4.4.3. Kısmen Yabancı Sermaye Finansında Riziko ve Şans....................................116

4.4.4. Alacaklıların Farklı Haklarının Bulunması Durumunda Riziko ve Şans.....120

4.4.5. Çoklu Dönem Yaklaşımında İşletme Sahiplerinin Rizikoları .......................121

4.5. Bölüm Kaynakçası.......................................................................................................122

 

BÖLÜM 5

ÖZSERMAYE (ÖZKAYNAK) İLE FİNANS

5.1. Özsermaye Kavramı, Elde Edilmesi ve İşlevleri......................................................123

5.1.1. Özsermaye Kavramı............................................................................................123

5.1.2. Özsermayenin Elde Edilmesi.............................................................................124

5.1.3. Özsermayenin İşlevleri .......................................................................................127

5.1.4. Özsermaye Tutarını Belirleyen Etmenler..........................................................131

5.1.5. Hukuki Şeklin Özsermaye Finansı Olanaklarına Etkisi..................................133

5.2. İşletmelerin Hukuki Şekillerine Göre Özsermaye Finansı......................................135

5.2.1. Tek Kişi İşletmesi................................................................................................135

5.2.2. Ortaklıklar...........................................................................................................136

5.2.2.1. Adi Ortaklık................................................................................................136

5.2.2.2. Kişi Ortaklıkları.........................................................................................137

5.2.2.2.1. Kollektif Ortaklık .............................................................................137

5.2.2.2.2. Komandit Ortaklık............................................................................138

5.2.2.3. Sermaye Ortaklıkları.................................................................................140

5.2.2.3.1. Limited Ortaklık................................................................................140

5.2.2.3.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık ........................142

5.2.2.3.3. Anonim Ortaklık...............................................................................143

5.2.2.3.4. Kooperatif Ortaklık...........................................................................147

5.3. Anonim Ortaklıklarda Katılma (Özsermaye) Finansı..............................................148

5.3.1. Katılma Finansı Kavramı...................................................................................148

5.3.2. Anonim Ortaklıklarda Katılma Finansı...........................................................148

5.3.2.1. Pay Senedi Kavramı ve Önemi.................................................................148

5.3.2.2. Pay Senedi Türleri......................................................................................149

5.3.2.3. Pay Senetlerinin Taşıdığı Haklar..............................................................155

5.3.2.4. Pay Senedi Fiyatları ve Pay Senedi Fiyatını Etkileyen Etmenler..........169

5.3.2.4.1. Pay Senedi Değerleri (Fiyatları)........................................................169

5.3.2.4.1.1. Borsa ya da Pazar Fiyatı...........................................................169

5.3.2.4.1.2. Bilanço Fiyatı.............................................................................173

5.3.2.4.1.3. Gelir Değeri ve Gelir Değeri Fiyatı.........................................176

5.3.2.4.1.4. Pay Senedi Fiyatını Etkileyen Etmenler..................................180

5.3.3. Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı.........................................................186

5.3.3.1. Finansal Araç Olarak Pay Senedi..............................................................186

5.3.3.2. Sermaye Artırma Nedenleri......................................................................188

5.3.3.3 Sermaye Artırma Biçimleri........................................................................189

5.3.4. Anonim Ortaklıklarda Sermaye Azaltılması...................................................210

5.3.5. Hukuki Şekil Değiştirme....................................................................................212

5.3.6. Yeni Pay Senedi Çıkarma İşlemleri..................................................................214

5.4. İntifa Senetleri .............................................................................................................216

5.5. Bölüm Kaynakçası.......................................................................................................218

 

BÖLÜM 6

İÇKAYNAK FİNANSI

6.1. İçkaynak Finansı Kavramı..........................................................................................219

6.2. Otofinans..................................................................................................................... 220

6.2.1. Otofinans Kavramı ve Önemi........................................................................... 220

6.2.2. Otofinans Türleri............................................................................................... 223

6.2.2.1. Açık Otofinans........................................................................................... 225

6.2.2.2. Gizli Otofinans.......................................................................................... 227

6.2.3. İşletmecilik Açısından Otofinansın Yarar ve Sakıncaları...............................229

6.3. Yıpranma Payı Karşılıklarıyla (Amortismanlarla) Finans.......................................231

6.3.1. Kavram ve Yıpranma Payı Karşılıklarıyla Finans Etkisi................................231

6.3.2. Dönemsel Kapasiteyi Genişletme Etkisi...........................................................235

6.3.3. Toplam Kapasiteyi Genişletme Etkisi...............................................................242

6.3.4. Yıpranma Payı Karşılıklarının Kullanılmasıyla İşletme

D ışından Sağlanacak Kaynak Gereksiniminin Azaltılması......................... 244

6.4. Karşılıklarla Finans......................................................................................................245

6.4.1. Kavram ve Sistemleştirilmesi............................................................................245

6.4.2. Karşılıkların Finans Etkisi................................................................................ 248

6.4.3. Emeklilik Karşılıkları ya da Sosyal Fonlarla Finans...................................... 248

6.4.4. Emeklilik Karşılıklarının Finans Etkisi............................................................253

6.5. Sermaye Bağlanma (Yatırım) Süresinin Kısaltılması ve

Varlık Değişimiyle Finans..........................................................................................255

6.6. Bölüm Kaynakçası.......................................................................................................258

 

 

BÖLÜM 7

YABANCI KAYNAK (SERMAYE) FİNANSI

7.1. Yabancı Kaynak Finansı Kavramı ve Nitelikleri......................................................261

7.2. Yabancı Kaynak Finansının Sistemleştirilmesi.........................................................263

7.3. Krediye Yaraşırlılık İncelemesi..................................................................................265

7.4. Kredi Güvencesi...........................................................................................................267

7.5. Borç Değeri ve Hak Sıralaması..................................................................................271

7.6. Kısa Süreli Yabancı Sermaye ....................................................................................274

7.6.1. Müşteri Öndelikleri.............................................................................................274

7.6.1.1. Niteliği ve İşlevleri.......................................................................................274

7.6.1.2. Müşteri Öndeliği ile Faiz İlişkisi...............................................................275

7.6.2. Satıcı Kredisi........................................................................................................278

7.6.3. Alacak Hakkının Satılması (Faktöring)........................................................... 282

7.6.3.1. Niteliği ve İşleyişi....................................................................................... 282

7.6.3.2. Faktöring’in İşleyişi................................................................................... 284

7.6.3.3. “Faktör”ün İşlevleri....................................................................................285

7.6.3.4. Faktöring Türleri........................................................................................ 286

7.6.3.5. Faktöring’in Üstünlükleri.......................................................................... 288

7.6.4. Varlığa Dayalı Finans (Varlığa Dayalı Menkul Değer -VDMK -Çıkarımı)........ 290

7.6.5. Kısa Süreli Banka Kredileri...............................................................................293

7.6.5.1. Genel Olarak Kısa Süreli Banka Kredileri .............................................293

7.6.5.2. Kısa Süreli Banka Kredisi Türleri............................................................295

7.6.5.2.1. Cari Hesap Kredisi.............................................................................295

7.6.5.2.1.1. Tanım ve Önemi........................................................................295

7.6.5.2.1.2. Maliyet Yapısı........................................................................... 297

7.6.5.2.1.3. Türleri........................................................................................ 299

7.6.5.2.2. Senet Kredisi..................................................................................... 300

7.6.5.2.2.1. Senet ve İşlevleri....................................................................... 300

7.6.5.2.2.2. Senet Türleri..............................................................................301

7.6.5.2.2.3. Senedin İşlevleri........................................................................301

7.6.5.2.2.4. Senet Kredisi Türleri................................................................303

7.6.5.2.2.4.1. İskonto Kredisi..................................................................303

7.6.5.2.2.4.2. Senet Karşılığı Kredi...................................................... 305

7.6.5.2.2.4.3. Kabul Kredisi................................................................... 305

7.6.5.2.3. Nakdi Olmayan Krediler.................................................................. 306

7.7. Uzun Süreli Yabancı Sermaye.................................................................................... 307

7.7.1. Genel Olarak Uzun Süreli Yabancı Kaynak..................................................... 307

7.7.2. Uzun Süreli Borçlanmalar................................................................................. 307

7.7.3. Tahviller................................................................................................................313

7.7.3.1. Genel Olarak Tahviller................................................................................313

7.7.3.2. Tahvil Çıkarma İlkeleri..............................................................................314

7.7.3.3. Tahvil Türleri...............................................................................................318

7.7.3.3.1. Primli Tahviller...................................................................................319

7.7.3.3.2. İkramiyeli Tahviller............................................................................319

7.7.3.3.3. Güvenceli Tahviller.............................................................................319

7.7.3.3.4. Kâra Katılmalı Tahviller....................................................................320

7.7.3.3.5. Seçim Haklı Tahviller........................................................................321

7.7.3.3.6. Pay Senedine Dönüştürülebilir (Konvertibl) Tahviller ..................322

7.7.3.3.6.1. Genel Olarak Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.........322

7.7.3.3.6.2. Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahvil Çıkarma Nedenleri..... 326

7.7.3.3.6.3. Türkiye’de Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.............329

7.7.4. Kiralama (Leasing)..............................................................................................330

7.7.4.1. Tanımı ve Nitelikleri...................................................................................330

7.7.4.2. Kiralama Türleri..........................................................................................332

7.7.4.3. Kredili Alıma Seçenek Olarak Finansal Kiralama..................................335

7.7.4.4. Finansal Kiralamada Sözleşme Biçimleri.................................................335

7.7.4.5. Kiralamanın Üstünlükleri...........................................................................337

7.7.4.6. Kiralama Taksitlerinin Yapısı....................................................................338

7.7.4.7. Kiralama Önerisinin Değerlendirilmesi....................................................339

7.7.4.8. Türkiye’de Kiralama...................................................................................342

7.8. Bölüm Kaynakçası.......................................................................................................343

 

             DİZİN.................................................................................................................................345

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250625
Aktif: 9
Bugün: 204
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm