Ürünler

İŞLETMECİLİĞİN TEMEL BİLGİLERİ (MYO)


İŞLETMECİLİĞİN TEMEL BİLGİLERİ (MYO)


Açıklama

KİTAP ADI 
İŞLETMECİLİĞİN TEMEL BİLGİLERİ (MYO)

YAZAR ADI 
Prof. Dr. Ali AKDEMİR


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-14-8
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 334
Baskı yılı: Ocak 2014

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.........................................................................................................................................1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KAVRAMSAL TEMELLER VE İŞLETMECİLİĞİN BÜTÜNÜNE YÖNELİK BİLGİLER

 

1-İŞLETME KAVRAMI...........................................................................................................3

 

2-İŞLETMECİLİĞİN KRİTİK ÖĞELERİ.............................................................................5

2.1.Teknoloji..........................................................................................................................5

2.2. İnsan Kaynakları...........................................................................................................9

2.3. Finansman....................................................................................................................10

2.4. Yönetim Kültürü.........................................................................................................11

2.5. Girişimcilik Kültürü ..................................................................................................12

2.6. Kritik Faktörlerin Öncelik Sırası Nedir? Hangisi En Önemlidir?.........................13

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜM

İZDÜŞÜM -1(MAKRO) : “ABD-JAPON VE AVRUPA

YÖNETİMİNİ KRİTERLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMA”................................14

 

3-İŞLETMECİLİKTEKİ AĞIRLIKLI KAVRAMLAR.....................................................16

3.1. İşletme Yönetimi.........................................................................................................16

3.2. Yönetici.......................................................................................................................17

3.3. Çalışanlar.....................................................................................................................19

3.4. İşletme, Girişimcilik, Kültür ve Girişimcilik Kültürü.............................................19

3.4.1. Girişim, Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik...................................................20

3.4.2. Girişimci..............................................................................................................22

3.4.3. Kültür...................................................................................................................24

3.4.4. Girişimcilik Kültürü...........................................................................................25

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MAKRO) : “İŞ FİKİRLERİ”..................................................................28

İZDÜŞÜM-2 (MAKRO): “BİR İLAN:

ÇİNÇİLLA YETİŞTİRİN DÖVİZ KAZANIN”............................................................28

İZDÜŞÜM-3 (MAKRO) : “YEŞİL İŞLER, YEŞİL MESLEKLER”........................29

 

4.1. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem..............................................................................31

4.2. Bilimsel Yönetim Dönemi.........................................................................................32

4.3. Günümüzdeki Eğilim.................................................................................................32

4.3.1. Yeni Ekonomi Konsepti ve İşletmecilik Dönüşümleri....................................32

4.3.2. Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret (e-Ticaret)..............................................34

4.3.3. Yeni Ekonominin Özellikleri............................................................................35

4.3.3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Yaygınlaşması ve Yüksek Maliyetler ........................35

4.3.3.2. Yenilik ve Girişimciliğin Yaygınlaşması, Bireyin Baskın Hale Gelmesi....... 35

4.3.3.3. Küreselleşmenin Kapsama Alanını Genişletmesi Küresel Çeşitlilik………...36

4.3.3.4.Hipermarketlerin Global Alışveriş Merkezlerine ve Sosyal Yaşam

Merkezlerine (veya Kentsel Yaşam Merkezlerine) Dönüşmesi..........................36

4.3.3.5. Ölçek Ekonomisine Dayalı Maliyet Azalışı............................................37

4.3.3.6. Entelektüel Sermaye Konsepti..................................................................37

4.3.3.7. Şeffaflık ve Üstünlükleri...........................................................................38

4.3.3.8. Bilgi Yönetimi............................................................................................39

4.3.3.9.Kredi Kartıyla Alışverişin Derinleşmesi..................................................40

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1(MAKRO) : “ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE YENİ EKONOMİ – ESKİ

EKONOMİ KARŞILAŞTIRMASI”.................................................................................42

İZDÜŞÜM-2 (MİKRO): “WALL STREET ANALİSTLERİNİN EN ÇOK

DEĞERLENDİRDİĞİ GÖSTERGELER”......................................................................43

İZDÜŞÜM-3 (MAKRO): “EKONOMİK DÖNEMLER BOYUNCA KRİTİK

VARLIKLAR VE KAYNAKLAR”..................................................................................43

 

5-İŞLETMECİLİĞİN DİĞER DİSİPLİNLERLE BAĞLANTISI......................................44

5.1. İşletmecilik ve Ekonomi Bilimi Bağlantısı...............................................................45

5.2. İşletmecilik ve Toplum Bilim Bağlantısı..................................................................53

5.3. İşletmecilik ve Matematik Bilimleri Bağlantısı ......................................................53

5.4. İşletmecilik ve Mühendislik Bilimleri Bağlantısı....................................................54

5.5. İşletmecilik ve Hukuk Bilimleri Bağlantısı..............................................................55

 

6-İŞLETMELER VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ......................................................................55

6.1. Ekolojik Çevre ve Sürdürülebilirlik...........................................................................55

6.2.Toplumsal Sorumluluk Bağlamında STK’larla Etkileşim........................................56

6.3.Toplumsal Çevre...........................................................................................................57

6.4. Ekonomik Çevre.........................................................................................................57

6.5. Teknolojik Çevre ........................................................................................................58

6.6. Hukuki Çevre..............................................................................................................58

6.7. Siyasal Çevre................................................................................................................58

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜM

İZDÜŞÜM- (MAKRO) : “DOĞA DOSTU ÜRETİM ŞART”....................................59

 

7- İŞLETMELERİN AMAÇLARI........................................................................................60

7.1. İşletme Hayatiyetini Sürgit Kılmak...........................................................................60

7.2. Verimliliği Tesis Etmek ve Geliştirmek....................................................................60

7.3. Büyümek......................................................................................................................61

7.4. Yenilikçi Olmak...........................................................................................................61

7.5. Global Normlu İşletme Olmak...................................................................................62

7.6. Kâr Elde Etmek...........................................................................................................63

7.7. Temiz Çevre Yaratmaya Çalışmak.............................................................................63

 

8-İŞLETMECİLİĞİN TÜM EYLEMLERİNDE GEÇERLİ OLAN

RASYONELLEŞTİRME İLKELERİ...................................................................................63

8.1. Verimlilik.....................................................................................................................64

8.1.1. Verimlilik Kavramı.............................................................................................64

8.1.2. Verimlilik Düzeyinin Değiştirilmesi ile Motivasyonun Bağlantısı...............69

8.2.Etkililik.........................................................................................................................71

8.3.Etkinlik.........................................................................................................................71

8.4.Üretkenlik.....................................................................................................................71

8.5.Kârlılık..........................................................................................................................72

8.6.Globalleşme...................................................................................................................73

8.7. Bütünleşik Değerlendirme..........................................................................................75

 

9-KİŞİLERİ İŞLETME KURMAYA YÖNLENDİREN MOTİVLER............................76

9.1. Kariyer Yolu Olarak Girişimciliği Tercih Etmek.....................................................76

9.2. Ekonomik Düzeyi Yükseltmek..................................................................................77

9.3. Sosyal Statü Elde Etmek.............................................................................................78

9.4. Finansal Gücü Kullanma............................................................................................79

9.5. Topluma Hizmet..........................................................................................................79

9.6. İstihdama Katkı Sağlama...........................................................................................79

9.7. Özgür Çalışmak İsteği.................................................................................................80

9.8. Kendini Kanıtlama Arayışı........................................................................................80

9.9. Eğitim Orijininin İşletmecilikle İlgili Olması...........................................................81

9.10. Özgün Düşünce ve Projeleri Gerçekleştirmek.......................................................82

9.11. Başka Olanakların Yokluğu......................................................................................82

 

10- İŞLETMECİLİĞE BAŞLANGIÇ FAALİYETLERİ..................................................83

10.1. İş Fikrini Girişimciliğe ve İşletmeye Dönüştürme Süreci........................................83

10.1.1.İş Planı Neden Yazılır?.........................................................................................83

10.1.2. İş Fikrinin Belirlenmesi......................................................................................84

10.1.3. İş Planı İçinde Yer Alması Gereken Temel Faktörler........................................86

10.1.3.1. İşinizin Temel Niteliklerinin Tanımlanması ve Stratejisinin Açıklanması .... 86

10.1.3.2. Pazarlama ve Satış Stratejisinin Açıklanması.......................................87

10.1.3.3. Üretim /Hizmet Sürecinin Analizi ........................................................88

10.1.3.4. İnsan Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar................................................89

10.1.3.5. İş Fikrine Kaynak Bulunması ve Finansal Analiz................................90

10.2.Yapılabilirlik Analizleri..............................................................................................91

10.2.1. Ekonomik Analiz..............................................................................................91

10.2.2. Teknik Analiz...................................................................................................91

10.2.3. Finansal Analiz.................................................................................................91

10.3. Kuruluş Yeri Seçimi.................................................................................................92

10.3.1. Kuruluş Yeri Kavramı......................................................................................93

10.3.2. Kuruluş Yeri Seçimi Kriterleri........................................................................94

10.3.3. Alternatif Kuruluş Yerlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler..........96

10.3.3.1. Gelir Tablosu Yaklaşımı..........................................................................97

 

11- İŞLETMELERİN KURULUŞ ŞEKİLLERİ..................................................................99

11.1. Gerçek Kişi İşletmeleri............................................................................................100

11.1.1. Tek Kişi İşletmeleri..........................................................................................100

11.1.2 Ortaklık İşletmeleri..........................................................................................100

11.2. Tüzel Kişi İşletmeleri..............................................................................................100

11.2.1 Şirketler.............................................................................................................101

11.2.1.1. Şahıs Şirketleri........................................................................................101

11.2.1.1.1 Kollektif Şirketler............................................................................101

11.2.1.1.2. Komandit Şirket.............................................................................101

11.2.1.2. Sermaye Şirketleri .................................................................................101

11.2.1.2.1 Anonim Şirket.................................................................................101

11.2.1.2.2. Limited Şirket................................................................................102

11.2.1.2.2.1. Limited Şirketlerin Özellikleri ............................................102

11.2.1.2.2.2. Şirketlerin Kuruluş Süreçleri ve İşlemleri..........................105

11.2.2. Kooperatifler................................................................................................... 111

11.2.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri........................................................................... 111

11.2.3.1.İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)......................................................... 111

11.2.3.2. Kamu İktisadi Kuruluşu........................................................................112

 

12-YAPISAL ÖĞELERİNE GÖRE İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI......... 113

12.1. Ölçeğe Göre İşletmelerin Sınıflandırılması.......................................................... 113

12.2. Tüketici Türüne Göre İşletmelerin Sınıflandırılması.......................................... 116

12.3. Üretilen Mamulün Türüne Göre İşletmelerin Sınıflandırılması........................ 116

12.4. Teknoloji Yoğun - Emek Yoğun İşletmeler ......................................................... 117

 

13- İŞLETMELERARASI İŞBİRLİĞİ ŞEKİLLERİ VE YÖNLERİ.............................. 117

13.1. İşletmelerarası İşbirliğinin Gerekçeleri.................................................................. 118

13.2. İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri............................................................................ 118

13.2.1. Kartel................................................................................................................ 118

13.2.2. Konsern........................................................................................................... 118

13.2.3. Holding ........................................................................................................... 118

13.2.4. Konsorsiyum................................................................................................... 119

13.2.5. Merger, Acquisition ve Joint Venture-Birleşme, Devralma, Ortak Girişim-.... 119

13.3. İşletmelerarası Birleşme Yönleri............................................................................120

13.3.1. Dikey Birleşme................................................................................................120

13.3.2. Yatay Birleşme................................................................................................120

13.3.3. Çapraz Birleşme ............................................................................................120

İZDÜŞÜM- (MAKRO) : “KARTEL TİPLERİ VE REKABET

POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”....................................120

KARTEL TİPLERİ VE REKABET POLİTİKASI AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİNİ İÇEREN TABLO...........................................................120

 

14-İŞLETMECİLİKTE KULLANILAN YÖNTEMLER.................................................122

14.1. Dedüksiyon Yöntemi (Tümden Gelim).................................................................122

14.2.Endüksiyon Yöntemi (Tüme Varım)......................................................................122

14.3. Deneysel (Tecrübi) Yöntem....................................................................................122

14.4. Analitik Yöntem......................................................................................................122

 

15- İŞLETMECİLİĞİN KLASİK VE MODERN İŞLEVLERİ.......................................123

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İŞLEV OLARAK YÖNETİM

 

16-YÖNETİM İŞLEVİ VE TASNİFLENDİRME SORUNSALI

16.1. KAVRAMSAL TEMELLERİ VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN YÖNETİM...126

16.1.1. Kavramsal Temelleri ......................................................................................126

16.1.2. Yönetim ve Yönetici Özellikleri....................................................................128

16.1.2.1. Yönetim Özellikleri................................................................................128

16.1.2.2. Yönetici Özellikleri ...............................................................................129

16.1.2.3. Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetsel Özellikler.......................................130

16.1.2.3.1.Global ölçekle Düşünme................................................................130

16.1.2.3.2. Global Stratejist Olma...................................................................131

16.1.2.3.3. Vizyon Kazandırma......................................................................132

16.1.2.3.4.Global Ölçekte Yaratıcı Olma........................................................132

16.1.2.3.5.Global Ölçekli Girişimcilik Yaratma............................................133

16.1.2.3.6. Global Çevrede Değişimi Belirleme ve Gerçekleştirme...........134

16.1.2.3.7. Problem Çözme ve Hızlı Karar Alıp Hızlı Uygulama...............134

16.1.2.3.8. Kendi Kendine ve Kurumsal Motivasyonu Sağlama................135

16.1.2.3.9.Zamanı Etkin Kullanma ve Yönetme...........................................136

16.1.2.3.10.Rekabete Açık Olma ve Engelci Olmama..................................136

16.1.2.3.11. Duygusal, Rasyonel ve Sosyal Zekâyı Entegre Kullanabilme....136

16.2. KRONOLOJİK GELİŞİMİ AÇISINDAN YÖNETİM.......................................138

16.2.1.Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem...................................................................139

16.2.2. Bilimsel Yönetim Dönemi ...........................................................................139

16.2.2.1. Klasik Dönem .......................................................................................139

16.2.2.2. Davranışsal Yaklaşım (Neo-Klasik Yaklaşım)...................................140

16.2.2.3.Çağdaş Yönetim Düşüncesi...................................................................142

16.2.2.3.1.Sistem Yaklaşımı............................................................................142

16.2.2.3.2.Durumsallık Yaklaşımı.................................................................142

16.3. İŞLEVLERİ AÇISINDAN YÖNETİM................................................................143

16.3.1.Planlama............................................................................................................143

16.3.1.1.Planla İlgili Diğer Kavramlar.................................................................144

16.3.1.2.Plan Türleri..............................................................................................144

16.3.2.Organize Etme.................................................................................................144

16.3.3.Kadrolama........................................................................................................147

16.3.4. Yöneltme..........................................................................................................147

16.3.5.Denetleme.........................................................................................................147

16.3.6. Yönetim İşlevlerinin Öncelik Sırası ve Yöneticilerdeki Algılama............148

16.4. KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM........................................................149

16.5. KARİYER BAĞLAMINDA ÜNVANLAR AÇISINDAN YÖNETİM..........150

16.5.1.Ekonomik Sistemin Evrimi Bağlamında Ünvanların Değişimi..................151

16.5.2. Kariyer Evreleri..............................................................................................153

16.5.3. Yönetsel Düzeyler Bağlamında Ünvanlar ...................................................155

16.5.4. Yönetsel Ünvanlar ve Gerektirdiği Yetkinlikler..........................................160

16.5.4.1. Genel Olarak Tepe Yöneticilerinin Yetkinlikleri................................160

16.5.4.2. CEO’ların Yetkinlikleri ........................................................................163

16.5.4.3. COO’ların (Chief Operating Officer) Yetkinlikleri ...........................163

16.5.4.4. Verimliliği Kontrol Eden CFO’ların Yetkinlikleri.............................165

16.5.5. Yönetsel Ünvanlar Arasındaki Rekabet ......................................................166

16.6. MOTİVASYON AÇISINDAN YÖNETİM.........................................................168

16.6.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi...................................................................168

16.6.2.Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen Motivasyon)Teorisi ..................................169

16.6.3. Başarı İhtiyacı Teorisi.................................................................................... 171

16.6.4. Alderfer’in ERG teorisi.................................................................................. 171

16.6.5.Vroom’un Beklenti Kuramı............................................................................. 171

16.6.6. Lawler- Porter Modeli....................................................................................172

16.6.7. Eşitlik Teorisi...................................................................................................173

16.6.8. Amaç Teorisi...................................................................................................173

İZDÜŞÜM- (MAKRO) : “KATILMALI YÖNETİM KONUSUNDA BİR

TARTIŞMA: YETKİLERİN TAMAMININ DEVREDİLDİĞİ YÖNETSEL

DÖNEMDEYİZ –GÖREV DEVRİ DÂHİL DEĞİLDİR!”.......................................173

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TEMEL İŞLEVLER PAZARLAMA YÖNETİMİ ÜRETİM YÖNETİMİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

17-PAZARLAMA İŞLEVİ VE DEĞİŞEN NİTELİĞİ.....................................................177

17.1. Hedef Pazarın Belirlenmesi....................................................................................179

17.2. Pazarlama Karması.................................................................................................180

17.2.1. Mal (Mamul, Ürün)........................................................................................180

17.2.2. Dağıtım Kanalı...............................................................................................182

17.2.3.Fiyatlandırma....................................................................................................182

17.2.4. Promosyon.......................................................................................................183

17.2.5. Pazarlama İşlevinin Değişen Niteliği ve 4C................................................183

17.3. Uluslararası ve Global Pazarlama..........................................................................184

17.3.1. Dış Şube Açılması...........................................................................................185

17.3.2. Dış Şirket Açılması.........................................................................................186

17.3.3. Ortak Girişim..................................................................................................186

17.3.4. Dolaylı İhracat.................................................................................................187

17.3.5. Doğrudan İhracat............................................................................................187

17.3.6. Lisans Anlaşmaları.........................................................................................187

17.3.7. İmalat Anlaşması, Outsourcing......................................................................188

 

18-ÜRETİM YÖNETİMİ İŞLEVİ.......................................................................................188

18.1.Üretim Yönetiminin Konuları.................................................................................189

18.2.Üretim ve Üretim Yönetimi Kronolojisi................................................................190

18.3.Sistem Yaklaşımı ve Üretim Sistemi......................................................................190

18.5.Karar Teorisi.............................................................................................................192

18.6.Üretimin Planlaması.................................................................................................193

18.7.Mamul Tasarımı........................................................................................................194

18.8. Kapasite Planlaması................................................................................................195

18.8.1. Kapasite Türleri...............................................................................................195

18.8.1.1. Mümkün Olmayan Kapasite (Teorik Kapasite)...................................195

18.8.1.2.Mümkün Kapasite (Normal veya Pratik Kapasite).............................195

18.8.1.3.Fiili Kapasite............................................................................................196

18.8.1.4.Optimum Kapasite...................................................................................196

18.8.1.5.Zorlanmış Kapasite.................................................................................196

18.8.1.6.Aylak Kapasite (Atıl Kapasite)...............................................................196

18.8.2.Kapasite Seçiminde Dikkat Edilecek Konular.............................................196

18.9. Talep Tahmini..........................................................................................................197

18.10. Fabrika Düzenleme, Hammadde Akımı, Süreçleme, Bakım Onarım Planlaması...198

18.10.1. Fabrika Düzenleme.......................................................................................198

18.10.2.Hammadde Akımı.........................................................................................198

18.10.3. Süreçleme.......................................................................................................199

18.10.4. Bakım Onarım..............................................................................................199

18.11.Teknolojik Planlama................................................................................................199

18.12.Stok Kontrolü..........................................................................................................199

18.13.Üretim ve Kalite Kontrolü......................................................................................201

18.14.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ...........................................................................202

İZDÜŞÜM- (MAKRO) : YAYGIN DEĞER ÜRETEN REEL GLOBAL

İŞLETMELERE SAHİP OLMALIYIZ.........................................................................203

 

19-LOJİSTİK YÖNETİMİ İŞLEVİ ....................................................................................204

19.1.İŞLETME LOJİSTİK İLİŞKİSİ .............................................................................204

19.2. LOJİSTİK KAVRAMI ve KAVRAMLARIN SEKTÖRLER

BAĞLAMINDA ANALİZİ......................................................................................206

19.2.1.Lojistik Kavramı .......................................................................................206

19.2.2.Lojistik Kavramının Sektörler Bağlamında Analizi..............................206

19.3. LOJİSTİK YÖNETİMİ KAVRAMI VE ANA KATEGORİLERİ .................207

19.4.LOJİSTİK İLKELERİ ............................................................................................208

19.5. TEMEL LOJİSTİK YÖNETİM FONKSİYONLARI .......................................209

19.5.1. Sipariş İşleme .................................................................................................209

19.5.2. Talep Planlaması ve Takibi ...........................................................................209

19.5.3.Taşıma ..............................................................................................................209

19.5.4.Dağıtım Merkezi Yönetimi, Depolama ve Antrepo İşlemleri ..........................210

19.5.5. Elleçleme ........................................................................................................ 211

19.5.6. Ambalajlama .................................................................................................. 211

19.5.7. Paketleme......................................................................................................... 211

19.5.8. Sigortalama......................................................................................................213

19.5.9. Gümrükleme...................................................................................................213

19.5.10. Müşteri Hizmetleri........................................................................................ 214

19.5.11. Envanter (Stok) Yönetimi............................................................................. 214

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DESTEKLEYİCİ VE KOLAYLAŞTIRICI İŞLEVLER FİNANSMAN VE MUHASEBE İŞLEVİ İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİ

 

20-FİNANSMAN VE MUHASEBE İŞLEVİ....................................................................215

20.1.Finansman İşlevi.......................................................................................................215

20.2.Finansman Şekilleri.................................................................................................215

20.3.İşletme ve Sabit Sermaye Kavramları.................................................................... 216

20.4.Finansman Analiz ve Değerlendirme Teknikleri.................................................. 216

20.4.1. Finansal Tablolar............................................................................................. 216

20.4.2.Rasyo Analizi.................................................................................................. 216

20.4.3.Bütçeler............................................................................................................. 218

20.4.4.Yatırımları Değerlendirme Yöntemleri..........................................................219

20.4.5.Başabaş Analizi...............................................................................................225

20.5. Muhasebe İşlevi.......................................................................................................227

20.5.1. Muhasebe Biriminin Hazırladığı Tablolar ve Raporlar..............................228

20.5.1.1. Bilanço.....................................................................................................228

20.5.1.2. Gelir Tablosu..........................................................................................229

20.5.1.3. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi...........................................................229

20.5.1.4. Rasyolar ve Diğer Muhasebe Yöntemleri............................................229

 

21- İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ.................................................................................230

21.1.Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine: Karakteristik Farklılıklar.....230

21.2. İnsan Kaynakları Yöneticisinin Yetkileri.............................................................232

21.3.İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri.................................................................233

21.3.1. İnsan Kaynaklarının Planlanması.................................................................235

21.3.1.1.İnsan Kaynakları Planının Amaçları.....................................................235

21.3.1.2.İnsan Kaynakları Planının Oluşturulması............................................235

21.3.1.3.Organizasyonun Diğer Süreçleriyle İlişkiler.........................................236

21.3.1.4. Dış Çevre Bağlantısı..............................................................................236

21.3.1.5. Bilgi Toplama..........................................................................................236

21.3.1.6. Becerilerin Dökümü...............................................................................236

21.3.1.7. Yönetim Envanteri..................................................................................237

21.3.1.8.Tahmin......................................................................................................237

21.3.2.İş Analizi, İş Tanımı, İş Değerlemesi............................................................238

21.3.3. İnsan Kaynaklarının Araştırılma ve Seçimi Süreci....................................239

21.3.4.Ücret Yönetimi.................................................................................................240

21.3.5.İnsan Kaynaklarının Eğitimi .........................................................................242

21.3.6. Performans Değerlendirme............................................................................244

21.3.6.1. Performans Değerlemenin Amaçları....................................................244

21.3.6.2. Performans Değerleme Yöntemleri......................................................244

21.3.6.2.1. Grafik Değerlendirme Ölçeği.......................................................244

21.3.6.2.2. Davranışa Dayalı Sıralama Ölçeği..............................................245

21.3.6.2.3. Davranışsal Gözlem Ölçeği..........................................................245

21.3.6.3. Değerlendirme Yöntemlerinden Yararlanma Yöntemleri..................248

21.3.6.3.1. Üst Yöneticilerce Değerlendirme.................................................248

21.3.6.3.2. 360 Derece Değerleme..................................................................248

21.3.6.4. Performans Değerlemede Yapılan Hatalar...........................................248

21.3.6.4.1. Değerleme Standartları Hatası......................................................248

21.3.6.4.2. Hale Etkisi......................................................................................249

21.3.6.4.3. Olumluluk veya Olumsuzluk Hataları........................................249

21.3.6.4.4. Ortalama Eğilim Hatası................................................................249

21.3.6.4.5. Son Olayların Etkisi Hatası..........................................................249

21.3.6.4.6. Zıt Durumlar Faktörü...................................................................249

21.3.6.4.7. Kişisel Tercihler ve Önyargılar.....................................................249

21.3.7. Kariyer Planlama ve Geliştirme ...................................................................249

21.3.7.1. Kariyer Planlama....................................................................................250

21.3.7.1.1. Kariyer Planlamasının Amaçları...................................................252

21.3.7.1.2. Kariyer Planlamasının Aşamaları................................................252

21.3.7.1.3. Kariyer Planlama Teknikleri.........................................................252

21.3.7.2. Kariyer Geliştirme.......................................................................................254

21.3.7.2.1. Kariyer Geliştirmenin Amaçları........................................................254

21.3.7.2.2. Kariyer Geliştirme Sistemleri............................................................255

21.3.7.2.3. Kariyer Geliştirme Kaynakları..........................................................256

21.3.8.Çalışanlarla ve Sendikalarla Diyalog.............................................................258

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MAKRO): “DÜNYANIN EN İYİ

MESLEKLERİNE SAHİP OLUN..................................................................................259

İZDÜŞÜM-2 (MAKRO): “YEŞİL YAKALILAR’ GELİYOR”...............................259

 

22-HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİ......................................................................................261

22.1. Halkla İlişkilerin Tanımı........................................................................................261

22.2. Halkla İlişkiler ve İlintili Kavramlar....................................................................263

22.3. Halkla İlişkilerin Amaçları....................................................................................265

22.4. Halkla İlişkiler ve İletişim......................................................................................266

22.5. Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları....................................................267

22.5.1.Yazılı İletişim Araçları.....................................................................................268

22.5.1.1.Gazeteler: .................................................................................................268

22.5.1.2.Dergiler: ..................................................................................................269

22.5.1.3.Broşür: .....................................................................................................269

22.5.1.4.El Kitapçığı: ............................................................................................269

22.5.1.5.Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler: .............................................................269

22.5.2.Sözlü İletişim Araçları....................................................................................269

22.5.2.1.Yüz yüze Görüşme: ...............................................................................269

22.5.2.2.Telefonla Görüşme: ................................................................................270

22.5.2.3.Toplantılar: ..............................................................................................270

22.5.2.4.Konferans ve Seminerler: .....................................................................270

22.5.3.Görsel ve İşitsel İletişim Araçları...................................................................271

22.5.3.1.Radyo ve Televizyon: ............................................................................271

22.5.3.2.İnternet: ...................................................................................................271

22.5.3.3.Film ve Video: ........................................................................................271

22.5.3.4.Sergi, Yarışma ve Festivaller: ...............................................................271

22.5.3.5.Basın Toplantısı:......................................................................................272

22.5.3.6.Basın Turları:...........................................................................................272

22.6. Halkla İlişkilerin İşlevleri.......................................................................................272

22.7. Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi............................................................................273

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DÖNÜŞTÜRÜCÜ İŞLETME İŞLEVLERİ Ar-Ge YÖNETİMİ ÖRGÜT GELİŞTİRME

 

23-Ar-Ge YÖNETİMİ ..........................................................................................................275

23.1. Ar-Ge Faaliyetleri ve İhracat İlişkisi.....................................................................278

23.2. Ar-Ge Organizasyonu.............................................................................................283

23.3. Nanoteknoloji, Bugünü ve Geleceği: Kavram,

Kapsam ve Sektörel Uygulamalar .................................................................................283

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MAKRO) : “AR-GE ve ÜR-GE YAPMAYAN EKONOMİLER

GELİŞEMEZ”.....................................................................................................................288

 

24.1. ÖG’nin Amaçları.....................................................................................................290

24.2. ÖG’nin Özellikleri..................................................................................................291

24.3. ÖG’nin Temel Öğeleri............................................................................................291

24.4. ÖG Teknikleri..........................................................................................................292

24.5.ÖG’nin Örgütlenmesi...............................................................................................294

 

LİTERATÜR VE KAYNAKÇA.........................................................................................295

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250625
Aktif: 11
Bugün: 209
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm