Ürünler

TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARDA NİCEL VE NİTEL YÖNTEMLERE GİRİŞ


TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARDA NİCEL VE NİTEL YÖNTEMLERE GİRİŞ


Açıklama

KİTAP ADI 
TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARDA NİCEL VE NİTEL YÖNTEMLERE GİRİŞ

YAZAR ADI 
Prof. Dr. Haluk GERAY


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-13-1
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 270
Baskı yılı: Ocak 2014

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER 

Şekiller Listesi................................................................................................................................ IX

Tablolar Listesi............................................................................................................................... XI

Okuma Kutuları Listesi..............................................................................................................XII

 

GİRİŞ...................................................................................................................................................1

1. BÖLÜM

Araştırma Nedir?

1.1. Araştırma Düzeyleri..........................................................................................................15

1.1.1. Temel Bilimsel Araştırma.......................................................................................15

1.1.2. Bilim Nedir? ..............................................................................................................15

1.1.3. Diğer Araştırma Düzeyleri.....................................................................................16

1.2. Araştırmanın Aşamaları..................................................................................................18

1.2.1. Sorunun (problem/konu) Saptanması................................................................ 20

1.2.2. Araştırma Konuları Bulma ve Konuyu Daraltma Teknikleri.......................21

1.2.3. Araştırma Önerisi.................................................................................................... 24

1.2.4.Araştırmanın Planlanması (Proje Oluşturma)..................................................29

 

2. BÖLÜM

Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma

2.1. Bilim Felsefesinde Yönelimler.........................................................................................33

2.1.1. Mantıkçı pozitivizm.................................................................................................33

2.1.2. Tümevarım İlkesi Doğrulanabilir mi?................................................................37

2.1.3. Kurgucu/Sözleşmeci Yaklaşım..............................................................................39

2.1.4. Kuram Yanlılığı........................................................................................................ 40

2.1.5. Paradigma ve Değişim............................................................................................ 40

2.1.6. Epistomolojik Anarşi...............................................................................................41

2.1.7. Gerçekçi Bilim Felsefesi ......................................................................................... 42

2.1.8. Gerçekçilerin Bazı Problemleri............................................................................. 44

2.2. TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR............................................................................... 45

2.2.1. Dil ve Gerçek............................................................................................................ 48

2.2.2. Eleştirel Gerçekçi Uzlaşma.....................................................................................51

2.2.3. Postmodernizm ve Postyapısalcılık.....................................................................53

2.2.4. İletişim Araştırmaları............................................................................................. 54

2.2.5. Politika Araştırmaları ve Ekonomi-Politik....................................................... 56

2.2.6. Kültürel Çalışmalar..................................................................................................59

 

3. BÖLÜM:

Nitel ve Nicel Araştırmalarda Ortak Paydalar ve Farklılıklar

3.1. Niceliksel Araştırma Süreci............................................................................................. 74

3.1.1. Temel Kavramlar.......................................................................................................74

3.1.2. Değişken Tipleri........................................................................................................74

3.1.3. Nicel Araştırmalarda Geçerlilik............................................................................75

3.1.3.1. Çeviri Geçerliliği..............................................................................................76

3.1.3.2. Ölçüt İlişkili Geçerlilik.................................................................................. 77

3.1.4. Laboratuar Deneyleri...............................................................................................78

3.1.5. Deney Modelleri....................................................................................................... 80

3.1.5.1. Kısıtlılık Modelleri.......................................................................................... 80

3.1.5.2. Yarı Deneysel Modeller..................................................................................81

3.1.5.3. Çok Değişkenli Deney....................................................................................81

3.1.5.4. Doğal Ortamda Deneyler..............................................................................82

3.2. Niteliksel Araştırmalarda temel kavramlar.................................................................82

3.2.2. Nitel Araştırmaların Tasarımı............................................................................. 84

 

4. BÖLÜM:

Betimleyici İstatistiğe Giriş

4.1. Tek Değişkenli Çözümleme............................................................................................ 86

4.1.1. Dağılım....................................................................................................................... 86

4.1.2. Merkezi Eğilim..........................................................................................................87

4.1.3. Ortalama.....................................................................................................................87

4.1.4. Ortanca....................................................................................................................... 88

4.1.5. Tepedeğer....................................................................................................................89

4.2. İki Değişkenli Çözümleme..............................................................................................93

4.2.1. Bağıntı (Korelasyon).................................................................................................93

4.2.2. Çaprazlama ve Çapraz Tablolar........................................................................... 99

 

5. BÖLÜM:

Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem

5.1. Olasılıkçı Örneklem.........................................................................................................103

5.1.1. Basit Gelişigüzel Örneklem................................................................................. 104

5.1.2. Katmanlaşmış Gelişigüzel Örneklem............................................................... 105

5.1.3. Gelişigüzel Yerleşim Kümesi Örneklemi......................................................... 106

5.1.4. Gelişigüzel Sistematik Örneklem....................................................................... 106

5.1.5. Çok Aşamalı Örneklem....................................................................................... 106

5.2. ÖRNEKLEM BOYUTU ve YOKLAMANIN HASSASİYETİ........................... 107

5.3. Medyada İzleyici Ölçümleri (Rating)..........................................................................110

5.4. Olasılıkçı Olmayan Örneklem......................................................................................111

5.5. Niteliksel Araştırma Örneklemleri..............................................................................116

5.5.1. Çeşitliliği En Çoğa Çıkartan Örneklem...........................................................116

5.5.2. Diğer Örneklem Türleri........................................................................................117

 

6. BÖLÜM:

Yaygın Gözlem: Yoklama

6.1. Yoklama Türleri .............................................................................................................. 124

6.2. Soru Türleri ve Soruların Hazırlanması................................................................... 127

6.2.1. Soru Türleri............................................................................................................. 129

6.2.2. Ön Sınama.............................................................................................................. 132

 

7. BÖLÜM:

İçerik Çözümlemesi

7.1. İçerik Çözümlemesinin Kullanım Amaçları.............................................................137

7.2. İçerik Çözümlemesinde Çözümleme Birimleri....................................................... 138

7.3. ÇÖZÜMLEME KATEGORİLERİ.............................................................................. 139

7.3.1. Kategori Örnekleri................................................................................................. 140

7.4. İçerik Çözümlemelerinde Örneklem...........................................................................143

7.5. İçerik Çözümlemesinin Gerçekleştirilmesi ............................................................. 144

 

8. BÖLÜM:

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama ve Çözümleme

8.1. Verilerin Toplanması.......................................................................................................149

8.1.1. Görüşme................................................................................................................... 150

8.1.2. Görüşülenlere Göre Sınıflama........................................................................... 150

8.1.3. Araştırmacının Tasarımına Göre Sınıflama....................................................152

8.1.4. Görüşme Nasıl Yapılmalıdır................................................................................155

8.1.5. Katılmalı Gözlem................................................................................................... 157

8.1.6. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar................................................................... 158

8.1.7. Bulunan Belgelerin Gözlemi................................................................................ 160

8.1.8. Nesneler ve Fiziksel Düzenler..............................................................................161

8.2. niteliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi................................................161

8.2.1. Veri Çözümlemesi Çeşitleri...............................................................................163

8.2.2. Niteliksel Veri Çözümlemesine Yaklaşımlar................................................... 164

8.2.2.1 Göstergebilim................................................................................................... 164

8.2.2.2. Eleştirel Dilbilim..............................................................................................169

8.2.2.3. Eleştirel Söylem Çözümlemesi.........................................................................170

8.2.2.4 Kültürel Ekonomi Politik ve Söylem Çözümlemesi..........................................172

 

9. BÖLÜM:

Bilgi ve Belge Kaynakları

9.1. Bilgi ve Belge Kaynaklarını Arama......................................................................... 184

9.1.1. Geleneksel Kütüphanelerde.................................................................................. 184

9.1.2. Kaynak Olarak İnternet.........................................................................................185

9.2. Elektronik Arama Yöntemleri................................................................................... 190

9.3. Elektronik Akademik Veri Tabanı arama yöntemleri............................................. 194

 

10. BÖLÜM:

Rapor ve Tez Bölümleri

10.1. Not Tutma teknikleri.....................................................................................................215

10.2. Rapor Bölümleri.............................................................................................................219

10.3. Tablolar, Grafikler ve Şekillerin Kullanımı............................................................ 222

 

11. BÖLÜM:

Gönderme ve Kaynakça Yöntemi

11.1. Dipnotlar ve notlar.........................................................................................................231

11.2. Göndermeler ................................................................................................................. 232

11.3. Kaynakça........................................................................................................................ 240

11.3.1. Basılı Kaynaklar................................................................................................... 240

11.3.1.1. Dönemli Olmayanlar ................................................................................ 240

11.3.1.2. Dönemli Yayınlar....................................................................................... 242

11.3.2. Elektronik Ağ Kaynakları................................................................................. 243

11.3.2.1. Dönemli Ağ Kaynakları........................................................................... 243

11.3.2.2. Dönemli Ağ Yayınları............................................................................... 244

11.3.3.Dönemsiz Yayınlar............................................................................................... 245

 

KAYNAKÇA................................................................................................................... 249

Dizin ............................................................................................................................... 255

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324968
Aktif: 1
Bugün: 149
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm