Ürünler

Sosyal Davranış


Sosyal Davranış


Açıklama

KİTAP ADI 
SOSYAL DAVRANIŞ

YAZAR ADI
Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-86-0
Ebat: 13.5x21.5
Sayfa sayısı: 372
Baskı yılı: Ocak 2013

 

 TÜKENDİ


“…hayatın her alanında çok varlıklı, çok iyi eğitimli, çok bilgili, çok deneyimli insanların büyük bir kısmı kendilerinden beklenen başarıyı gösteremezken, ortalama düzeyde birçok insanın büyük başarılar kazandığını, güvenilen, takdir edilen, saygı duyulan, takip edilen hatta büyük varlık sahibi olan insanlar olduğunu, kaliteli bir hayat sürdüklerini görmek mümkündür. Bu insanları farklı kılan, başarılı kılan, kendilerinden daha fazla donanımlı insanların önüne geçiren en kritik özellik, insan ilişkilerinde başarıdır. Duruma, koşullara, yere, zamana ve beklentilere uygun davranış gösterebilme yeteneğidir. Dolayısıyla sosyal davranış kurallarını bilme ve uygulamada gösterdikleri üstün beceridir.

Bu nedenle bireysel yaşamda ve örgütsel yaşamda olumlu bir imaj oluşturmak, sevilmek, sayılmak, aranılan, güvenilen bir kişi olmak,  mutlu ve başarılı olmak, takipçisi çok olan lider olmak, başarılı yönetici olmak, sevilen bir iş arkadaşı, değer verilen bir çalışan, önemsenen bir müşteri, saygın bir kamu yöneticisi ve nihayet değerli bir insan olmak için sosyal davranış kurallarını bilmek ve maharetle uygulamak gerekir…”

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ............................................................................................1

GİRİŞ...............................................................................................5

 

1. SOSYAL DAVRANIŞIN KAVRAMI......................................7

1.1. Sosyal Davranışın Tanımı........................................................7

1.2. Sosyal Davranışın Kökenleri...................................................8

1.3. Sosyal Davranışı Etkileyen Kavramlar...................................9

1.3.1. Din ve İnanç Sistemi............................................................9

1.3.2. Ahlak Kavramı...................................................................11

1.3.3. Ayıp ve Günah Kavramları................................................12

1.3.4. Görgü ve Nezaket Kavramları...........................................14

1.3.5. Topluluk Töresi..................................................................15

1.3.6. Moda..................................................................................16

1.3.7. Hukuk................................................................................16

1.3.8. Sosyoloji ve Psikolojinin Etkisi........................................17

1.3.9. Mahalle Baskısı.................................................................18

1.4. Sosyal Davranışta Kültürel Farklılıklar..............................19

 

2. İLETİŞİM VE SOSYAL DAVRANIŞ................................23

2.1. İletişim Kavramı.................................................................23

2.2. İletişimin Önemi ve İşlevleri...............................................24

2.3. İletişim Süreci.......................................................................25

2.4. İletişim Türleri......................................................................28

2.5. İnsan İlişkilerinde İletişim Yeri ve Önemi...........................30

2.6. İletişim ve İkna İlişkisi...........................................................32

2.7. İkna Amaçlı İletişim...............................................................33

2.8. Örgütsel Yaşamda İletişim ....................................................34

2.9. Sosyal Davranış Açısından İletişim.......................................37

 

3. SOSYAL DAVRANIŞ VE BİREY İLİŞKİSİ........................43

3.1. Sosyal Davranışı Etkileyen İnsan Özellikleri ......................43

3.1.1. Algılayıcılar ve Algılama....................................................43

3.1.2. Kişilik ve Davranışı Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri.....46

3.1.3. Tutumlar, Değerler, Duygular........................................49

3.1.4. Merak..............................................................................50

3.1.5. Kıskançlık.......................................................................51

3.1.6. Öğrenme..........................................................................51

3.1.7. Duygusal Zeka................................................................52

3.1.8. Sosyal Bir Yapı İçinde Var Olma .................................53

3.2. Dil ve Konuşma Sanatı..........................................................55

3.2.1. Konuşma ve Hitabet Sanatının Gelişimi......................57

3.2.2. Etkili Bir Konuşmanın Özellikleri...............................58

3.2.3. Konuşmacı ve Nitelikleri...............................................60

3.2.3.1. İnandırıcılık............................................................62

3.2.3.2. Dinleme..................................................................63

3.2.3.3. Beden-Konuşma Uyumu......................................67

3.2.3.3.1. Ayakta Durmak ve Doğru Nefes Almak……....68

3.2.3.3.2. Başın ve Yüzün Kullanımı.....................................70

3.2.3.3.3. Ellerin ve Kolların Kullanımı.....................................76

3.2.3.3.4. Bacakların ve Oturma Şeklinin Verdiği Mesajlar....80

3.2.3.3.5. Beden Dili Kullanımında Mesafeler ve Sınırlar.....82

3.2.3.3.6. Beden Dili Kullanımında Kültürel Farklar.....83

3.3. Kişisel İmaj.....................................................................85

3.3.1. Kişisel İmajın Unsurları.................................................86

3.3.2. İmaj Çeşitleri..................................................................87

3.3.3. Olumlu Bir İmaj Oluşturma .........................................87

3.3.4. Olumlu İmajı Destekleyen Beden Dili Özellikleri......89

 

4. UYGULAMADA SOSYAL DAVRANIŞ..................................93

4.1. Günlük Hayatta Sosyal Davranış...........................................93

4.1.1. Selamlama ......................................................................93

4.1.2. Tanışma/Tanıştırılma.....................................................96

4.1.3. Tokalaşma ....................................................................100

4.1.4. El Öpme ve Öpüşme....................................................103

4.1.4.1. Türklerde El Öpme .............................................104

4.1.4.2. Öpüşme ...............................................................105

4.1.5. Temizlik........................................................................107

4.1.5.1. Genel Temizlik.....................................................107

4.1.5.2. Çevre Temizliği................................................... 110

4.1.6. Aile İlişkileri................................................................. 111

4.1.7. Komşuluk İlişkileri....................................................... 114

4.1.8. Karşı Cinsle İlişkiler.................................................... 115

4.1.9. Sözünde Durma............................................................ 118

4.1.10. Randevular.................................................................. 119

4.1.11. Borç-Alacak İlişkileri................................................. 119

4.1.12. Tütün Kullanımı.........................................................120

4.1.13. Alkol Kullanımı..........................................................124

4.1.14. Hediyeleşme................................................................129

4.1.15. Çiçek Gönderme ve Kabul Etme...............................133

4.1.16. Davetler........................................................................136

4.1.17. Davetiyeler................................................................... 141

4.1.18. Mektuplar....................................................................146

4.1.18.1. Etkili Mektupların Özellikleri...........................146

4.1.18.2. Mektup Türleri...................................................148

4.2. Kılık-Kıyafet ve Sosyal Davranış........................................149

4.2.1. Bayanların Giyimi ve Donatıları................................151

4.2.2. Bayanların Giyimi İle İlgili Diğer Önemli Hususlar.157

4.2.3. Erkeklerin Giyimi ve Donatıları.................................159

4.2.4. Hangi Kıyafet Nerede Giyilir.....................................165

4.2.5. Giyimde Yeni Eğilimler..............................................168

4.3. Kamuya Açık Alanlarda Sosyal Davranış..........................169

4.3.1. Kapılarda Sosyal Davranış..........................................169

4.3.2. Merdivende ve Asansörde Davranış .........................169

4.3.3. Cadde ve Sokaklarda Sosyal Davranış .....................170

4.3.4. Taşıt Araçlarında Sosyal Davranış............................. 171

4.3.5. Alışveriş Merkezlerinde Sosyal Davranış..................173

4.3.6. İbadet Yerlerinde ve Mezarlıkta Sosyal Davranış..... 174

4.3.7. Sinema, Tiyatro, Opera, Bale ve Konser Salonlarında Davranış....... 175

4.3.8. Müzelerde, Resim ve Heykel Sergisinde Sosyal Davranış........177

4.3.9. Konferans ve Bilimsel Toplantılarda Sosyal Davranış...........177

4.3.10. Spor Etkinliklerinde Sosyal Davranış......................177

4.3.11. Açıkhava Etkinliklerinde Sosyal Davranış...............178

4.3.12. Plajlarda ve Yüzme Havuzlarında Sosyal Davranış.......179

4.3.13. Otel, Orduevi, Polisevi, Öğretmenevi Gibi Tesislerde Sosyal Davranış........180

4.4. Ziyaretler ve Sosyal Davranış ............................................. 181

4.4.1. Ziyaretlere İlişkin Genel Kurallar............................... 181

4.4.2. Resmi Ziyaretler ..........................................................185

4.4.3. Tebrik Ziyaretleri.........................................................186

4.4.4. Teşekkür Ziyaretleri ....................................................186

4.4.5. Nezaket Ziyaretleri ......................................................186

4.4.6. Komşuluk Ziyaretleri ..................................................187

4.4.7. Aile Ziyaretleri ............................................................187

4.4.8. Bayram Ziyaretleri ......................................................187

4.4.9. Hasta Ziyaretleri...........................................................189

4.4.10. Loğusa Ziyaretleri......................................................189

4.4.11. Başsağlığı Ziyaretleri..................................................190

4.4.12. Hacı Ziyaretleri...........................................................190

4.5. Kutlamalar ve Törenlerde Sosyal Davranış....................190

4.5.1. Nişan Törenleri.............................................................190

4.5.2. Nikâh Törenleri............................................................192

4.5.3. Düğün Törenleri...........................................................193

4.5.4. Sünnet Törenleri...........................................................195

4.5.5. Asker Uğurlama Törenleri...........................................196

4.5.6. Özel Günlerde Kutlamalar...........................................198

4.5.7. Dinsel Kutlamalar.........................................................199

4.6. Çeşitli Davet ve Ziyafetlerde Sosyal Davranış...............199

4.6.1. Resmi Çay Davetleri....................................................199

4.6.1. Partiler ..........................................................................201

4.6.2. Balolar...........................................................................202

4.6.3. Açık Büfe Uygulaması................................................204

4.6.4. Dans..............................................................................207

4.7. Yemek ve Masa Kuralları.................................................208

4.7.1. Aile Sofraları.................................................................209

4.7.1.1. Kahvaltı Sofraları......................................................209

4.7.1.2. Öğle ve Akşam Yemekleri.........................................210

4.7.2. Resmi Öğle Yemekleri................................................. 211

4.7.3. Akşam Yemekleri.........................................................213

4.7.3.1. Özel Akşam Yemekleri.............................................213

4.7.3.2. Yarı Resmi Akşam Yemekleri................................ 214

4.7.3.3. Resmi Akşam Yemekleri......................................... 214

4.7.4. Yemek Masası Düzenleme Kuralları.......................... 216

4.7.4.1. Masa Düzeni............................................................ 216

4.7.4.2. Oturma Planları ve Öncelikleri................................ 216

4.7.4.3. Masa Malzemeleri ve Konumlandırılması...............225

4.7.5. Servis Kuralları............................................................229

4.7.6. Yemek Masasında Sosyal Davranış............................231

4.7.7. Yemek Kuralları............................................................234

4.7.8. Bazı Yiyeceklere Özel Uygulamalar ...........................236

4.7.9. Yemek ve Masa Kurallarında Kültürel Farklılıklar...237

 

5. ÖRGÜTLERDE SOSYAL DAVRANIŞ..........................239

5.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında Sosyal Davranış ...239

5.1.1. İş Görüşmeleri...............................................................239

5.1.2. İşe Yerleştirme ve Örgütsel Toplumsallaşma Sürecinde Sosyal Davranış.....241

5.1.3. Kariyer Geliştirme........................................................242

5.1.4. Performans Yönetimi...................................................244

5.1.5. Ücret Yönetimi.............................................................245

5.1.6. Örgüt Kültürü...............................................................246

5.1.7. Disiplin Uygulamaları..................................................248

5.1.8. İş Ortamında Kılık Kıyafet.........................................250

5.1.9. Ayırma ve Ayırma Görüşmesi.....................................251

5.1.10. İdari İşlerde Sosyal Davranış.....................................251

5.1.10.1. Kurumsal Etkinlikler.............................................251

5.1.10.2. İmza Törenleri....................................................253

5.1.10.3. Protokol Uygulamaları.......................................255

5.2. Diğer Örgütsel Uygulamalarda Sosyal Davranış...............256

5.2.1. Birey Örgüt İlişkilerinde Sosyal Davranış.................256

5.2.1.1. Örgüt İklimi ve Sosyal Davranış........................256

5.2.1.2. Örgütsel Vatandaşlık ve Sosyal Davranış.........257

5.2.1.3. Örgütsel Adalet ve Sosyal Davranış..................258

5.2.1.4. Örgütsel Bağlılık ve Sosyal Davranış................260

5.2.1.5. Psikolojik Sözleşme ve Sosyal Davranış............262

5.2.1.6. Duygusal İşçilik ve Sosyal Davranış.................264

5.2.2. Ast Üst İlişkilerinde Sosyal Davranış........................265

5.2.2.1. Etkili Liderlik.....................................................268

5.2.2.2. Güç, Yetki ve Yetki Devri..................................268

5.2.2.3. Karar Verme........................................................271

5.2.2.3.1. Karar Türleri...............................................272

5.2.2.3.2. İyi Kararın Özellikleri...............................273

5.2.2.3.3. Karar Süreci ve Modelleri.........................274

5.2.2.4. Yönetime Katılma...............................................275

5.2.2.4.1. Yönetime Katılma Biçimleri......................276

5.2.2.4.2. Yönetime Katılmanın Sonuçları................277

5.2.2.5. Motivasyon..........................................................279

5.2.2.5.1. Motivasyon Teorileri...................................279

5.2.2.5.2. Motivasyon Araçları...................................280

5.2.2.5.3. Motivasyon Araçları Hakkında Y eni Tartışmalar......282

5.2.2.5.4. Motivasyon Süreci......................................285

5.2.3. Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkilerde Sosyal Davranış.......286

5.2.3.1. Rekabet.................................................................287

5.2.3.2. Çatışma ve Çatışma Yönetimi............................289

5.2.3.2.1. Çatışma Türleri...........................................290

5.2.3.2.2. Çatışma Nedenleri......................................291

5.2.3.2.3. Çatışmanın Sonuçları.................................292

5.2.3.2.4. Çatışma Yönetimi.......................................294

5.2.3.3. Ortak Amaçlı Kuruluşlar....................................296

5.2.3.4. Örgüt İçi Dayanışma ..........................................297

5.2.4. Müşteri İlişkilerinde Sosyal Davranış........................298

5.2.5. Tedarikçilerle İlişkilerde Sosyal Davranış.................300

5.2.6. Hissedarlarla, Sendikalarla ve Rakiplerle İlişkilerde Sosyal Davranış.....300

5.2.7. Sosyal Davranış ve İş Ahlakı......................................302

5.3. Eğitim Organizasyonlarında Sosyal Davranış....................302

5.4. Kamu Organizasyonlarında Sosyal Davranış.....................306

5.4.1. Devlet Görgüsü ya da Protokol...................................306

5.4.2. Üst Düzey Devlet Ziyaretleri......................................308

5.4.3. Kamuda Öndegelim Sırası...........................................309

5.4.3.1. Türkiye’de Devlet Görevlilerinin Öndegelim Sırası.....309

5.4.3.2. Bakanlıklar Arasında Öndegelim Sırası............312

5.4.3.3. Bakanlık Teşkilatında Öndegelim Sırası...........313

5.4.3.4. Ankara Dışında Uygulanacak Ö ndegelim Sırası..... 314

5.4.4. Makam Odası ve Resmi Araç Protokolü.................... 316

5.4.5. Ulusal ve Resmi Bayramlarda ve Önemli Günlerde

          Yapılacak Törenler ve Kutlamalar............................... 317

5.4.5.1. Tören ve Kutlama İlkeleri................................... 317

5.4.5.2. Tören Kutlama Komiteleri.................................. 319

5.4.5.3. Cumhuriyet Bayramı...........................................320

5.4.5.4. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...............321

5.4.5.5. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı................322

5.4.5.6. Zafer Bayramı......................................................322

5.4.5.7. Tarihi Günlerin Kutlamaları...............................324

5.4.6. Anıtkabir’de Düzenlenecek Törenler..........................324

5.4.7. Dini Bayramlar.............................................................328

5.4.8. Temel Atma, Açılış ve Kuruluş Günü Törenleri.......328

5.4.9. Önemli Günler ve Haftalar .........................................330

 

SONSÖZ.............................................................................................337

             YARARLANILAN KAYNAKLAR...............................................339

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324966
Aktif: 4
Bugün: 142
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm