Ürünler

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları


İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları


Açıklama

KİTAP ADI
İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI

YAZAR ADI
Sevinç KORKMAZ


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR        
ISBN: 978-605-5936-15-0
Ebat: 16.2x23.5
Sayfa sayısı: 176
Baskı yılı: Ağustos 2009
 

Online Satın Almak İçin Tıklayın


KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                    

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

A. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI                                                             

1. Sorumluluk Kavramının Tanımı                                                                        

2. Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımı                                                                    

3. Sosyal Sorumluluğun Önemi                                                                                    

B. SOSYAL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ                                   

1. İşletme Öncesi Dönem                                                                                              

2. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem                                                                                 

3. Sanayi Devrimi ve Sonrası Dönem                                                                           

C. BİLGİ TOPLUMUNDA SOSYAL SORUMLULUK                                       


İKİNCİ BÖLÜM

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMI


A. İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK BOYUTLARI                        

1. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları                                                                     

2. İşletmelerin Hukuki Sorumlulukları                                                                          

3. İşletmelerin Ahlâki Sorumlulukları                                                                           

         3.1. İş Ahlâkı Kavramının Tanımı ve Kapsamı                                                    

4. İşletmelerin Gönüllü (İhtiyari) Sorumlulukları                                                          

B. İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI                           

1. İşletmelerin Hissedarlarına Karşı Sorumlulukları                                                      

2. İşletmelerin Müşterilerine/Tüketicilere Karşı Sorumlulukları                                    

         2.1. Tüketicilerin Hakları ve Korunması                                                              

3. İşletmelerin Devlete Karşı Sorumlulukları                                                                

4. İşletmelerin Çevreye Karşı Sorumlulukları                                                               

         4.1. Suların Kirletilmesi                                                                                       

         4.2. Hava Kirliliği                                                                                                

         4.3. Doğal Kaynakların Kullanımı                                                                       

5. İşletmelerin Tedarikçilerine Karşı Sorumlulukları                                                     

6. İşletmelerin Rakiplerine Karşı Sorumlulukları                                                          

7. İşletmelerin Topluma Karşı Sorumlulukları                                                              

ÖRNEK OLAY – 1                                                                                                     

ÖRNEK OLAY – 2                                                                                                     


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARA KARŞI SOSYAL SORUMLULUKLARI

 
A. ÇALIŞANLARA KARŞI SOSYAL SORUMLULUKLAR                             

1. Adil Ücret Ödeme Sorumluluğu                                                                               

2. Uygun Fiziksel Çalışma Koşulları Sağlama Sorumluluğu                                         

         2.1. Aydınlatma                                                                                                   

         2.2. Havalandırma                                                                                                

         2.3. Isıtma                                                                                                            

         2.4. Gürültü                                                                                                          

3. Sosyal Güvenlik Olanaklarının Sağlanması                                                              

4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Alınması                                                  

5. Yönetime Katılmanın Gerçekleştirilmesi                                                                  

6. Eğitim Olanaklarının Sağlanması                                                                              

7. Toplu Sözleşme ve Sendikalaşma Hakkı                                                                  

8. Eşit Muamele Yapılması                                                                                           

9. Zorla Çalıştırmamak                                                                                                  

10. Çocuk İşçi Çalıştırmamak                                                                                       

11. Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi                                                                          

ÖRNEK OLAY – 3                                                                                                     

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL SORUMLULUĞUN EVRENSEL STANDARTLARI VE İŞLETME İÇİN SONUÇLARI

 
A. SOSYAL SORUMLULUĞUN EVRENSEL STANDARTLARI                   

1. Sosyal Sorumluluk Standardı 8000 (SA8000)                                                          

2. Sosyal Sorumluluk Endeksi FTSE4GOOD                                                              

B. SOSYAL SORUMLULU?UN İŞLETME AÇISINDAN SONUÇLARI       

1.Sosyal Sorumluluğun İşletme Açısından Sonuçları                                                   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL SORUMLULUK ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

 
A. SOSYAL SORUMLULUK ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA         

1. Araştırmanın Amacı ve Önemi                                                                                 

2. Araştırmanın Örneklemi                                                                                            

3. Araştırmanın Hipotezleri                                                                                           

4. Ölçüm                                                                                                                       

5. Analizler                                                                                                                    

         5.1. Demografik Bulguların Yüzde Dağılımları                                                   

         5.2. Demografik Bulguların Statülere Göre Dağılımları                                      

         5.3. Değişkenlere İlişkin Ortalama Değerler                                                        

                  5.3.1. İşletme Çalışanlarının Sosyal Sorumlulukla İlgili Bilinç Düzeylerinin

                            Değerlendirilmesi                                                                              

                  5.3.2. İşletmenin Sosyal Sorumluluk Alanlarının Niteliğine İlişkin Görüşlerin

                            Değerlendirilmesi                                                                              

                  5.3.3. Çalışanlara Karşı Sosyal Sorumluluklarla İlgili Görüşlerin

                            Değerlendirilmesi                                                                              

                  5.3.4. İşletmenin Öncelikli Hedefi İle İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi

                  5.3.5. Sosyal Sorumlulukların İşletmenin Sosyal Başarısı Üzerindeki Etkisiyle

                            İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi                                                    

                  5.3.6. İşletmenin Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getirmesinde Çalışanların

                            Sorumlu Davranışlarının Etkisinin Değerlendirilmesi                       

                  5.3.7. İşletmenin Paydaşlarına Karşı Kendini Sorumlu Hissetme Düzeylerine

                            İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi                                                 

                  5.3.8. Tüm Değişkenlerin Ortalamalarının Değerlendirilmesi                     

         5.4. Korelasyon Analizi                                                                                       

                  5.4.1. Tüm Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi                                       

                  5.4.2. İşletmenin Paydaşlarına Karşı Sorumluluk Düzeyi İle İşletmenin Sosyal

                            Başarısı Arasındaki Korelasyon Analizi                                           

                  5.4.3. İşletmenin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları İle İşletmenin Sosyal Başarısı

                            Arasındaki Korelasyon Analizi                                                         


SONUÇ VE TARTIŞMA                                                                                                

YARARLANILAN KAYNAKLAR       

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292023
Aktif: 4
Bugün: 134
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm